SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SEKA S.A. świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, usługi doradcze z dziedziny prawa pracy i funduszy unijnych oraz prowadzi działalność szkoleniową. Współpracuje na stałe z ponad 700 firmami i przeszkoliła do tej pory 1.000.000 osób. SEKA S.A. została w latach 2003 – 2009, 2012r., 2017r. i w 2018r. zaliczona do prestiżowego grona Gazel Biznesu, a dowodem wysokiego standardu usług jest system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

SEKA S.A. w Białymstoku poszukuje obecnie osoby na stanowisko:

SPECJALISTA ds. OCHRONY ŚRODOWISKA

Miejsce pracy: Białystok oraz woj. podlaskie

Opis stanowiska:

 • sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa ochrony środowiska,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • sporządzanie raportu z emisji zanieczyszczeń do powietrza (KOBiZE),
 • prowadzenie ewidencji odpadów,
 • przeprowadzanie audytów środowiskowych oraz sporządzanie z nich raportów,
 • raportowanie i sprawozdawczość do odpowiednich organów ochrony środowiska,
 • opracowywanie dokumentacji środowiskowej: wniosków, na podstawie których wydawane są pozwolenia i decyzje z zakresu ochrony środowiska:
  • operaty wodnoprawne,
  • zgłoszenia instalacji,
  • wnioski na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  • wnioski do pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • wnioski do pozwoleń zintegrowanych,
  • karty informacyjne przedsięwzięcia,
  • raporty oddziaływania na środowisko

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe w dziedzinie inżynierii środowiska, ochrony środowiska lub pokrewnym,
 • minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska,
 • praktyczna znajomość zagadnień prawnych z zakresu ochrony środowiska,
 • mile widziane doświadczenie w WIOŚ, RDOŚ, starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim, urzędzie gminy,
 • prawo jazdy kat. B i własny samochód,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, wysoka komunikatywność,
 • umiejętność realizacji kilku zadań jednocześnie,
 • dobra znajomość MS Office,
 • mile widziane doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji środowiskowej do wniosków na podstawie których wydawane są decyzje z zakresu ochrony środowiska.

Oferujemy

 • dogodną formę współpracy (do uzgodnienia)
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z 30-letnim doświadczeniem, w prężnym i ambitnym zespole,
 • możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji,
 • ambitne i odpowiedzialne zadania,

Osoby zainteresowane zachęcamy do przesłania CV wraz z listem motywacyjnym do 31/03/2019 r. poprzez przycisk: StrefaPracuj.pl

bialystok@seka.pl

Osoba do kontaktu:
Dyrektor Oddziału
Anika Kołodziejska-Roszczenko
85 871 22 30 | kom. 500 232 637

Prosimy również o dołączenie do CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv dla potrzeb procesu rekrutacji.”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa,
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia prowadzonej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych);
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem, jest portal ogłoszeniowy Pracuj.pl.”
 • Po dniu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach  gdy  podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.”

Z góry dziękujemy za zainteresowanie ofertą i jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie
z wybranymi osobami.


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.