SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

kobize-logoSprawozdania środowiskowe KOBiZE

Posiadasz pozwolenie wodnoprawne? Pamiętaj aby przestrzegać warunków decyzji, wykonywać analizy i przesyłać je do organów i właścicieli kanalizacji.

Zgodnie z nowym Prawem wodnym (obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) – podmiotom które nie będą przestrzegać warunków posiadanych decyzji, odmawiać się będzie wydanie nowej decyzji (zgodnie z art. 399 ust 2).

Jeżeli Państwo chcielibyście, aby SEKA przejęła obowiązek kontrolowania warunków pozwoleń wodnoprawnych, zlecenia wykonywania badań oraz przekazywania ich do organów, to istnieje taka możliwość.

28 lutego mija termin złożenia raportów KOBiZE.
15 marca mija termin złożenia sprawozdań o wytworzonych odpadach.
31 marca mija termin wnoszenia opłat środowiskowych.

Kontakt: 236_default_originalAleksander Florek
Koordynator ds. ochrony środowiska
kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, w wyniku której wytwarzasz odpady oraz wykorzystujesz w swojej firmie:

 •  samochody, maszyny, pojazdy szynowe, ciągniki rolnicze, wózki widłowe,
 • użytkujesz piece, kotły czy agregaty prądotwórcze,
 • prowadzisz stację bądź hurtownię paliw,
 • wykonujesz prace malarskie czy lakiernicze,

To jesteś zobowiązany do złożenia sprawozdań środowiskowych!

SEKA S.A. proponuje kompleksową realizację obowiązków przedsiębiorcy w zakresie przepisów środowiskowych. Pomagamy w wypełnianiu sprawozdań oraz prowadzimy nadzór nad obowiązkami ochrony środowiska w Twojej firmie. Zobacz także pełną prezentację na temat zadań przedsiębiorcy z zakresu Ochrony Środowiska.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA


Oferujemy również opracowanie dokumentacji na podstawie, których wydawane są pozwolenia i decyzje z zakresu ochrony środowiska:

 • raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
 • operatów wodnoprawnych,
 • wniosków o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • wniosków o uzyskanie pozwolenia na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów,
 • wniosków o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego,

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.