SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce i Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracowały wspólnie standard BHP  14.8 dotyczący maszyn do transportu i podawania betonu.  Ulotka zawiera wymagania wynikające z prawa i norm polskich oraz wewnętrznych uregulowań Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Standard  jest obligatoryjny dla wszystkich sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, co oznacza, że będzie respektowany i egzekwowany przez największych w Polsce wykonawców budowlanych, realizujących prestiżowe inwestycje. Pomoże to zapewnić bezpieczne i skuteczne praktyki podczas prac.

Ponieważ przedsiębiorcy coraz częściej uzupełniają swoje kadry pracownikami zza wschodniej granicy kraju, postanowiono, że obok wersji polskojęzycznej, ulotka opublikowana zostanie także w języku ukraińskim i rosyjskim.

Treść zaleceń dla właścicieli pojazdu/instalacji opublikowana na ulotce brzmi następująco:

Elementy bezpieczeństwa dla kierowców

  1. Środki ochrony indywidualnej: hełm ochronny (z wyłączeniem koloru czerwonego i białego), okulary ochronne, obuwie ochronne kategorii S3, rękawice robocze przystosowane do rodzaju wykonywanej pracy, odzież robocza (w tym spodnie z długimi nogawkami) o intensywnej widzialności – min. II kat. I kamizelka ostrzegawcza, dodatkowe środki ochronne zgodne z kartą charakterystyki np. mieszanki betonowej lub chemii dodawanej na budowie i oceną ryzyka zawodowego.
  2. Na terenie budowy, w poruszającym się pojeździe należy mieć zapięte pasy bezpieczeństwa oraz włączone światła mijania.
  3. Zabrania się przebywania na terenie budowy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach oznakowanych: „TU WOLNO PALIĆ”.
  4. Zabrania się korzystania z telefonu komórkowego podczas prowadzenia i obsługi pojazdu bez użycia zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.
  5. W przypadku potrzeby nadania komunikatu przez CB radio, kierowca powinien zatrzymać pojazd. Zabrania się prowadzenia rozmowy przez CB radio podczas prowadzenia pojazdu.
  6. Kierowca ma obowiązek odstąpienia od wykonywania czynności – prawo powstrzymania się od pracy, gdy warunki nie pozwalają wykonania jej w sposób bezpieczny.
  7. Kierowca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń kierownictwa budowy.
  8. Wszystkie niebezpieczne sytuacje lub awarie należy niezwłocznie zgłosić kierownictwu budowy.
  9. Przestrzegać norm czasu pracy i jazdy.
  10. Zalecane oświetlenie w sytuacjach awaryjnych (np. latarka w kabinie kierowcy).

Ulotki można pobrać tutaj: http://spbt.pl/standard-bhp-juz-gotowy.php

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej