SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

System zarządzania BHP – Czy Warto?

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie to obszar, który wymaga szczególnej uwagi, zaangażowania i ciągłego nadzoru. W końcu chodzi o życie i zdrowie pracowników, dlatego przepisów nie można lekceważyć. Zresztą uchybienia mogą skończyć się srogimi karami. Aby ułatwić zarządzanie i realizację celów w tym obszarze, przedsiębiorstwa decydują się na kompleksowe i sformalizowane rozwiązanie, czyli system zarządzania BHP.

Czym jest system zarządzania BHP?

System zarządzania BHP zalicza się do systemów zarządzania organizacją. W praktyce zarządzanie BHP staje się w przedsiębiorstwie jednym z elementów polityki i realizowanych celów. Oznacza to zdecydowane podniesienie rangi działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemy zarządzania BHP powstają w oparciu o obowiązujące normy standaryzujące ten obszar. Najczęściej chodzi normy PN 18001, BS 8800 lub OHSAS 18001. Większe firmy zatrudniają na etacie pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy, a nad przestrzeganiem wytycznych tworzących system czuwają audytorzy wewnętrzni z obszaru BHP.

Istnieją prawne wytyczne dotyczące tworzenia systemu zarządzania BHP. Obowiązkowe elementy to między innymi ocena ryzyka zawodowego, a także informowanie i szkolenie pracowników w tym zakresie oraz stosowanie adekwatnych środków ochrony. Wdrożenie systemu BHP rozpoczyna się od zaangażowania kierownictwa i stworzenia polityki w tym obszarze. Następnie planowanie i wdrażanie tej polityki. Charakterystyką systemu zarządzania jest także ciągłe audytowanie i nadzór, a w razie potrzeby działania korygujące. System zarządzania BHP powinien być ciągle udoskonalany przez kierownictwo na podstawie dokonywanych regularnie przeglądów obowiązującej polityki i jej skuteczności.

Dlaczego warto wdrożyć w przedsiębiorstwie system zarządzania BHP?

System zarządzania BHP wdrożony w organizacji na podstawie jednej z obowiązujących norm, wiąże się z szeregiem korzyści. Przede wszystkim ułatwia realizację przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Skuteczna polityka w tym zakresie doprowadza do ograniczenia wypadków i chorób pracowników. To już wystarczający argument przemawiający za skorzystaniem z tego sprawdzonego rozwiązania. Przedsiębiorstwo może także zyskać finansowo wdrażając sprawnie działający system zarządzania BHP. Zmniejsza się bowiem ilość zwolnień chorobowych, z których korzystają pracownicy. Dodatkową korzyść stanowi zazwyczaj poprawa wydajności i jakości pracy.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej