SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Badania przeprowadzane przez firmy doradcze oraz statystyczne wskazują, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest coraz lepsza, jednak mimo to zarabiają one o 7,7 proc. mniej niż mężczyźni. Zrównanie płac kobiet i mężczyzn mogłoby nastąpić najwcześniej w 2021 roku.

Jak wynik a z danych Eurostatu, 41 proc. kobiet w Polsce zajmuje stanowiska kierownicze, ale w firmach szklany sufit nadal jest obecny. Badanie przeprowadzone przez firmę doradczą Deloitte ukazuje, że udział kobiet w radach nadzorczych wynosi 15,2 proc., natomiast na czele zarządów spółek giełdowych jest ich jedynie 6,3 proc.

W niektórych branżach stereotypy dotyczące predyspozycji kobiet i mężczyzn do wielu zawodów nadal są bardzo widoczne. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez ośrodek badawczy DELab UW na zlecenie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet ukazują, że najbardziej „męskie” zawody według ankietowanych to: kierowca (66 proc.), automatyk, robotyk (65 proc.), inżynier energetyk (64 proc.). Jednocześnie jako zawody najbardziej „kobiece” wskazane zostały przede wszystkim – projektant wnętrz (53 proc.), farmaceuta (52 proc.) czy pracownik socjalny (50 proc.).

Z kolejnego badania badania Aon Best Employers 2017 wynika, że Polki rzadziej niż Polacy twierdzą, że mają możliwości rozwoju kariery w firmie (37 proc. dla kobiet vs. 42 proc. dla mężczyzn) mimo że wiedza na temat ścieżek kariery w organizacjach jest taka sama dla obu płci i wynosi 43 proc.

Dodatkowo, różnice w wynagrodzeniach są znaczące, co potwierdzają dane GUS: zarobki pracowników w sektorze publicznym na kierowniczych stanowiskach kształtowały się na poziomie 9 998,52 zł dla mężczyzn oraz 7 359,64 dla kobiet.

Na polskim rynku widać wyraźny trend zmniejszania się luki płacowej, z 11,4 proc. w 2008 r., do 7,7 proc. w 2015 k., jednak zrównanie zarobków może nastąpić dopiero w 2021 roku.

źródło: http://www.pulshr.pl/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej