SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Pracodawca spełniając obowiązki zapisane w kodeksie pracy często zapomina o tym, że jego pracownik np. z Ukrainy ma prawo do rzetelnego przedstawienia zagrożeń wynikających ze świadczonej pracy. Ze względu na to, że w Polsce wciąż brakuje osób chętnych do pracy fizycznej, Ukraińcy są dla nas rozwiązaniem problemów rynku pracy. A z uwagi na sąsiedztwo i podobieństwo kulturowe, pracownicy ci nie mają problemu z adaptacją.  Jednak przed przystąpieniem do wykonywania powierzonych obowiązków niezbędne jest odbycie szkolenia BHP. Pracodawcy zatrudniający obcokrajowców muszę jednak pamiętać, żeby tak je przeprowadzać, żeby były zrozumiałe.