SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ratowanie życia osoby poszkodowanej jest obowiązkiem każdego człowieka. Zostało to ujęte również w prawie, które stanowi, że za nieudzielenie pomocy grozi odpowiedzialność karna z art. 162 § 1 k.k. Nie ulega zatem wątpliwości, że szkolenie z pierwszej pomocy powinni odbyć wszyscy, nie tylko kierowcy, ale także dzieci w szkołach, przedszkolach oraz pracownicy z różnego szczebla. 

Ostatni wpadek z udziałem polskich kierowców w Słowacji był tragicznym w skutkach przykładem, że nigdy nie wiadomo, kiedy wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy może być przydatna. Nie zawsze jednak te wypadki są tak groźne, często mogą to być zadławienia, zakrztuszenia, oparzenia czy odmrożenia, ale też zatrucia lub użądlenia. W każdym razie, osoby poszkodowane potrzebują pomocy.

Jak twierdzą ratownicy, najważniejsze w ratowaniu życia są pierwsze cztery minuty, zwane inaczej „złotymi minutami”. Niestety, żadna karetka nie zdąży w tym czasie dojechać. Dlatego tak ważne jest, by świadkowie wypadku przystąpili do czynności ratowniczych.

Częstą przeszkodą w podejmowaniu działań ratowniczych jest niewystarczająca wiedza z zakresu pierwszej pomocy. Zdarza się też, że zachodzą procesy psychologiczne, które wpływają na podejmowane decyzje – w dużej grupie świadków wszyscy czekają aż czynności podejmie ktoś inny.

Szkolenie z pierwszej pomocy pomoże pozbyć się tych obaw i w razie zdarzenia, bez chwili namysłu, przystąpić do ratowania życia.

Przypomnijmy raz jeszcze art. 162 § 1 k.k., który głosi „kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.


☎️Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej