SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Nowa norma w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ISO 45001

Nowa norma w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ISO 45001

Prawdopodobnie już w drugiej połowie 2017 r. branża bezpieczeństwa i higieny pracy doczeka się nowej normy ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W jej opracowaniu uczestniczą 64 kraje (w tym Polska reprezentowana przez CIOP-PIB) oraz 16 krajów jako obserwatorzy. Norma niesie ze sobą wiele oczekiwanych zmian, m.in. merytorycznych oraz do... czytaj więcej
Nowa dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE

Nowa dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE

19 lipca 2016 r. wchodzi w życie nowa dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE, która zastąpi dyrektywę 97/23/WE. W związku z tym po 19 lipca br. w procesie oceny zgodności urządzenia ciśnieniowe będą oceniane wyłącznie na zgodność z nową dyrektywą. Ponadto odbędą się szkolenia Akademii UDT, podczas których zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z wprowadzeniem... czytaj więcej