SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne W skrócie PPP (ang. public-private partnership) – współpraca pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej (administracji publicznej) a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Prezentujemy relację ze szkolenia pt.: „Partnerstwo publiczno-prywatne dla potencjalnych beneficjentów”, które organizował SEKA S.A.... czytaj więcej