SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Organizowane już od 25lat przez AIESEC Polska Dni Kariery® to jedna z największych w Polsce targów pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów. Wiosenna edycja odbywa się w dziewięciu największych ośrodkach akademickich a jesienia w Poznaniu i Warszawie. W ubiegłym roku wiosenna edycja zgromadziła 40000 uczestników i ponad 300 wystawców

W tym roku

W dniach 12-13 marca w Szkole Głównej Handlowej rozpocznie się tegoroczna edycja Targów. W podobnych terminach odbędą się one również w innych ośrodkach akademickich. Dni Kariery® to nie tylko doskonała okazja do znalezienia oferty zatrudnienia czy zdobycia nowych kwalifikacji, to również okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów i wymiany informacji. Dla pracodawców to okazja bezpośredniego spotkania z potencjalnymi pracownikami.
Wśród wystawców znajdą się przedstawicieli branż takich jak:

 • Administracja
 • Bankowość
 • BPO/SSC
 • e-Commerce
 • FMCG
 • Finanse
 • HR
 • Inżynieria
 • IT
 • Doradztwo
 • Nieruchomości
 • Obsługa klienta
 • Prawo
 • Produkcja
 • Reklama
 • Sprzedaż
 • Ubezpieczenia
 • Telekomunikacja

Dlaczego warto wziąć udział w Targach?

Wyjątkowość Dni Kariery® organizowanych przez AIESEC Polska polega przede wszystkim na tym, że są to targi organizowane przez studentów dla studentów. Dla tego impreza jest dobrze ukierunkowana na oczekiwania i potrzeby tej grupy.
Firmy biorące udział w Targach zyskują rzetelną informację na temat rynku pracy, o tym jakie są jego faktyczne możliwości i zapotrzebowania.
Z punkty widzenia wystawców nie bagatelną kwestią jest to, że każdej firmie organizatorzy przydzielają serwisanta, który przez cały czas trwania targów pomaga przy rozstawianiu stoiska i w innych kwestiach technicznych.
Targi są organizowane nieprzerwanie od 25 lat już sam ten fakt świadczy o doświadczeniu i profesjonalizmie organizatorów.

SEKA S.A. patronem Targów

W tym roku SEKA S.A. objęła Dni Kariery® swoim patronatem. Jako firma szkoleniowa chcemy promować szkolenia kadrowo-płacowe. Fluktuacje na ryku pracy powodują, że niezwykle ciężko jest znaleźć zawód, który gwarantuje stabilność zatrudnienia. To właśnie gwarantuje zawód specjalisty ds. kadr i płac zaliczający  się do tzw. zawodów z przyszłością. Jest to głównie propozycja dla absolwentów studiów kierunków takich jak ekonomia, socjologia i zarządzanie.

Korzyści wykonywania pracy to:

 • stabilizacja zawodowa,
 • możliwość rozwoju,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji,
 • konkretny fach w ręku,
 • szanowany zawód,
 • dobre zarobki.

 

Więcej o targach na: dnikariery.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej