SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – czerwiec 2018


Zwiększamy wiedzę i poczucie odpowiedzialności wśród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przystępnej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły poszerzyć swoje kwalifikacje.

TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp.Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

1.Jak ocenić, czy pracownik pracuje na wysokości?
Pracą na wysokości jest każda praca, podczas wykonywania której stopy pracownika znajdują się co najmniej 1 m od ziemi. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określa, jakie czynności są zaliczane do prac na wysokości oraz które należy zakwalifikować jako szczególnie niebezpieczne.

2.Rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych a przepisy RODO
Zarówno rejestr wypadków przy pracy jak i rejestr chorób zawodowych zawierają dane osobowe oraz wrażliwe. Dane zawarte we wspomnianych rejestrach podlegają RODO, czyli przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

3.Nowelizacja ustawy o odpadach ma zapobiec pożarom
Przyczyny ostatnich pożarów, do których doszło na terenie kraju, w miejscach składowania i magazynowania odpadów, są jeszcze badane. Można jednak przypuszczać, że na nielegalnych składowiskach było to celowe podpalenie. Rząd przygotował propozycje zmian legislacyjnych, które mają przeciwdziałać takim sytuacjom w przyszłości.

4.Jak sobie radzić z agresją w pracy?
Agresja to zachowania intencjonalne, mające na celu spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej. Podstawowe zasady reagowania na agresję słowną:
• nigdy nie wchodź w rolę ofiary,
• bądź konsekwentny,
• użyj zdań proasertywnych, np.:”Mam prawo do dbania o swoją godność”.

5.Jak przetrwać upały na budowie? Obowiązki pracodawcy
Roboty budowlane są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych. Temperatury ekstremalne potęgują wzrost zagrożenia. Na budowie, gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC, pracodawca powinien dostarczyć pracownikom wodę zdatną do picia oraz zapewnić odpowiednie napoje, wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

6.Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
§ 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. ochrony ppoż. określa jakie elementy powinna uwzględniać instrukcja. Każdy właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, jest obowiązany zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

7.IV Mistrzostwa Kadry BHP dobiegły końca
Tytuł tegorocznego Mistrza Kadry BHP zdobyła Paulina Sołtys, studentka SWPS. W konkursie, organizowanym przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, udział wzięli managerowie, praktycy, specjaliści z różnych firm i branż, a także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci.

8.Ile powinny trwać szkolenia bhp wstępne i okresowe?
Przeszkolenie pracownika z przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to jedno z obowiązków pracodawcy określone w Kodeksie pracy. Zasady przeprowadzenia szkoleń bhp wstępnych lub okresowych bhp określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

9.Umowa najmu a aspekty środowiskowe
Podpisując umowę najmu, należy zwrócić uwagę na to, kto będzie korzystał z budynku i terenu zewnętrznego: najemca, kilku najemców czy również wynajmujący. Ustalenie powyższych aspektów w umowie najmu ma znaczenie z uwagi na określenie obowiązków środowiskowych każdej ze stron.

10.Poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy – raport CWS-boco
Opublikowany przez CWS-boco raport na temat BHP potwierdza, że europejscy pracownicy często idą na kompromisy w zakresie swojego bezpieczeństwa. W lipcu 2017 roku przebadano online 1000 pracowników w wieku od 20 do 60 lat. 91%. badanych czuje się w pracy bezpiecznie. Jednak 47% pracowników uważa, że w ich firmie efektywność ma pierwszeństwo nad kwestiami bezpieczeństwa.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez SEKA S.A. na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.