SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – grudzien 2017

 


Projekt TOP10 aktualności ma za zadanie zwiększać wiedzę wśród pracowników firm z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości są podawane w przystępnej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły zwiększyć zakres posiadanych kwalifikacji.

Działanie z grupy EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez edukację. Informacje TOP10 służą do umieszczenia w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp.Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

 

1. Ocena ryzyka z OiRA
Nowy film OiRA, przygotowany przez EU-OSHA pomaga przeprowadzić własną ocenę ryzyka. Film zrealizowano w oparciu o infografikę „Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach”. Pokazuje w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą łatwo zarządzać bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy (BHP) przy użyciu narzędzi OiRA.

2. Wspieranie bezpieczeństwa w logistyce
Najczęstsze wypadki odnotowywane w logistyce mają związek z magazynowaniem. Główną przyczyną wypadków w logistyce jest zazwyczaj błąd pracownika. Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest uświadamianie magazynierów, kierowców czy operatorów wózków widłowych w zakresie przepisów bhp.

3. Organizacja centrum nadzoru wizyjnego
Od poprawnej organizacji centrum nadzoru wizyjnego zależy skuteczność i efektywność operatora. Pracodawca powinien zadbać o odpowiednią wielkość pomieszczenia, warunki środowiskowe, ergonomiczne stanowisko pracy oraz właściwą organizację pracy.

4. Plany PIP na 2018 r.
W 2018 r. PIP planuje przeprowadzić 72 tys. kontroli. Plan obejmuje najbardziej wrażliwe obszary prawnej ochrony pracy i te związane z bezpieczeństwem oraz ochroną życia i zdrowia pracowników.

5. Psychologia pozytywna w miejscu pracy
Psychologia pozytywna skupia się na budowaniu mocnych stron człowieka. Pracodawca powinien poznać silne strony pracownika, wspierać je i dopasować miejsce pracy do jego umiejętności. Wszystko to ma wpływ na zwiększenie produktywności pracownika oraz osiąganie założonych celów firmy.

6. Szkolenie bhp dla pracownika obcojęzycznego
Szkolenie bhp dla pracownika obcojęzycznego powinno się odbyć w języku dla niego zrozumiałym. Dokumenty ze szkolenia również powinny być dwujęzyczne, aby mieć pewność, że pracownik faktycznie zrozumiał podpisywaną treść oświadczenia.

7. Zimowe bhp
Pracodawca jest obowiązany zapewnić warunki pracy zgodne z zasadami bhp. Temperatura w pomieszczeniach pracy powinna wynosić minimum: 14oC – dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna; 18oC – dla pomieszczeń, gdzie pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną bądź świadczona jest praca biurowa.

8. Ochrona przeciwpożarowa w sortowniach odpadów
W ciągu ostatnich dwóch lat znacząco wzrosła liczba pożarów w sektorze zajmującym się gospodarką odpadami. By poprawić bezpieczeństwo, należy przestrzegać procedur związanych z konserwacją i remontami urządzeń, wyposażyć się w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożaru, wyszkolić załogę, kontrolować dostęp osób, wdrożyć monitoring wizyjny.

9. Kiedy pożaru nie można gasić wodą?
Woda jest najbardziej dostępnym środkiem gaśniczym, nie nadaje się jednak do gaszenia wszystkich pożarów. Wodą nie gasimy urządzeń pod napięciem elektrycznym oraz w ich obrębie, a także innych substancji, m.in.: płynów łatwopalnych (lżejszych od wody), ciał stałych rozgrzanych do bardzo wysokich temperatur, niektórych metali.

10. Zmiany w sprawie wycinki drzew na terenach zabytkowych
Obecnie Wojewódzki konserwator zabytków będzie decydował o wycince drzew na terenach obiektów zabytkowych. Przyjęta nowelizacja zmierza do uporządkowania regulacji dotyczącej usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

 


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA