SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – Grudzień 2018


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

 1. Na czym polega audyt bhp w firmie?

Istotą audytu bhp jest przeprowadzenie analizy faktycznego stanu warunków pracy pod kątem ich zgodności z przepisami. Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na identyfikację wszystkich nieprawidłowości występujących w firmie i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych.

 1. Bezpieczne odśnieżanie dachów

Nadmiar śniegu zalegającego na dachu może doprowadzić do katastrofy budowlanej,
a zwisające sople mogą zagrażać przechodniom. Zgodnie z obowiązującym prawem, zarządca lub właściciel budynku mieszkalnego, przemysłowego czy korporacyjnego obowiązany jest zadbać o regularne oraz bezpieczne odśnieżanie dachów.

 1. „Zielone przepisy” dotyczą wszystkich przedsiębiorców

Każda firma, nawet najmniejsza, ma obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska. Obowiązki te polegają w większości na cyklicznym składaniu raportów, sprawozdań, wynikających bezpośrednio z treści ustaw i rozporządzeń.

 1. BHP: organizacja czasu pracy przy stanowisku z komputerem

Zbyt długie stanie lub zbyt długie siedzenie w jednej pozycji może prowadzić do schorzeń  kręgosłupa. Praca w pozycji stojącej jest bardziej męcząca, jednak to siedzenie powoduje znacznie większe (o ok. 40 do 90%) obciążenie kręgosłupa lędźwiowego. Stąd też konieczność poprawnej i zgodnej z przepisami organizacji czasu pracy pracowników.

 1. BHP a jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza, w której nie ma zatrudnionych osób, nie podlega określonym w prawie pracy obowiązkom bhp. W momencie, kiedy firma zaczyna zatrudniać pracowników – staje się pracodawcą, którego będą obowiązywały przepisy BHP wynikające z Kodeksu pracy, a także z innych rozporządzeń i ustaw.

 1. PPOŻ – zasady ewakuacji z budynków

W każdym budynku powinna być zagwarantowana możliwość przeprowadzenia ewakuacji ludzi. Osoba zarządzająca obiektem ma obowiązek przeprowadzenia cyklicznych szkoleń z zasad bezpiecznej ewakuacji. Podczas takich spotkań przekazywane są najważniejsze kwestie dotyczące przebiegu sprawnej akcji.

 1. Zmiany przepisów BHP w 2019 r. – podsumowanie

W 2019 r. już od stycznia weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy. W zakresie bhp zmieniły się dwie kwestie:

 • Szkolenia okresowe bhp. Po zmianach nie będzie wymagane dla pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym.
 • Zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników.
 1. Imienne zezwolenia do obsługi wózków jezdniowych z terminem ważności

Rozporządzenie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wprowadza nowe wymogi posiadania imiennych zezwoleń. W myśl ustawy zezwolenia wystawione do dnia:

 • 31 grudnia 2004 zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 • 31 grudnia 2014 zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 • 1 stycznia 2015 zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
 1. Od stycznia nowe uprawnienia IOŚ

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie kolejna ustawa z zakresu ochrony środowiska. Od stycznia do zadań inspekcji należy również ściganie przestępstw przeciwko środowisku, określonych w Kodeksie karnym, w ustawie o odpadach oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń. Inspektorzy mogą też wnosić akty oskarżenia.

 1. BHP: ochrona pracy kobiet

Kobiety różnią się od mężczyzn m.in. anatomiczną budową ciała, jak też wartościami rozwijanej siły. Biorąc pod uwagę te i inne czynniki, podczas definiowania parametrów charakteryzujących stanowiska pracy, przyjęto inne wartości dla kobiet niż dla mężczyzn. Wykaz prac uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia określa Rada Ministrów w drodze
rozporządzenia.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.