SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – listopad 2017


Jest to działanie z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, to autorski program SEKA S.A., zapewnienia bezpieczeństwa poprzez edukację. Informacje TOP10 służą do umieszczenia w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp.

Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

1. Europejski Tydzień BHP
Europejski Tydzień BHP to okazja do dyskusji i dzielenia się najlepszymi praktykami w tym zakresie. W tych dniach w całej Europie są organizowane konferencje, warsztaty i wystawy, prowadzona jest dystrybucja plakatów i materiałów informacyjnych. Statystyki pokazują, że kampanie informacyjne przynoszą oczekiwane rezultaty.

2. Konsekwencje zdrowotne nieergonomicznego stanowiska pracy
Źle zaprojektowane stanowisko pracy może prowadzić do poważnych dolegliwości. 31% pracowników codziennie odczuwa problemy związane z nieergonomicznym stanowiskiem pracy z komputerem. Najczęściej są to: bóle pleców (72%), bóle głowy (47%), bóle karku (51%) i napięcie w ramionach (37%).

3. Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
W 2018 r. kary zostaną na takim samym poziomie jak w ostatnich dwóch latach. Jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, będzie wynosiła 65,37 zł.

4. Nowe prawo wodne a kompetencje starosty
Od 1 stycznia 2018 roku starosta traci kompetencje do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Nowe Prawo wodne wprowadza do polskiego porządku prawnego pojęcie „usług wodnych”. Podmioty wykonujące takie usługi wodne będą obowiązane do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

5. Ogólne zasady bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy biurowej
Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownikom należy zapewnić: odpowiednie oświetlenie i temperaturę, wymianę powietrza, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

6. Czy każdy uraz na terenie zakładu pracy jest wypadkiem przy pracy?
Wypadki przy pracy reguluje ustawa z 30.10. 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy, jeżeli postępowanie dowodowe wykaże, że albo nie doszłoby do niego bez wykonywania pracy, albo też prawdopodobieństwo jego zajścia byłoby niewielkie.

7. „Inteligentne kaski” poprawią bezpieczeństwo na budowie
„Inteligentne kaski” to urządzenia, które monitorują m.in. sposób użycia kasku, a także lokalizują pracownika. Docelowo taki kask miałby stanowić jeden z wielu elementów monitorujących pracę na budowie, a wszystkie razem powinny przyczynić się do znaczącej poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy.

8. Niebezpieczne prace
Niebezpieczne prace powinny być szczegółowo omówione i przygotowane. Odpowiedzialność za analizę zadania jak również za znalezienie optymalnego z punktu widzenia bezpieczeństwa rozwiązania spada na pracodawcę.

9. Kwadrans dla BHP
Kwadrans dla BHP – to jeden z pomysłów na zwiększenie bezpieczeństwa na placu budowy. Spotkania w ramach „Kwadransa dla BHP” mogą się odbywać w dowolnym miejscu na placu budowy i mają mieć formę swobodnej rozmowy.

10. BHP w weterynarii
Pracownicy placówek weterynaryjnych są narażeni na zagrożenia wynikające z pracy z czynnikami biologicznymi. Zgodnie z prawem pracodawca powinien stosować wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczenie stopnia tego narażenia.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

 


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA