SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – Listopad 2018


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

 1. Zimowe BHP kierowcy

W myśl naszej misji – bezpieczeństwo przede wszystkim – przygotowaliśmy krótkie zasady zimowego BHP dla kierowców: wymień opony, zmień płyny, zadbaj o widoczność, pamiętaj o dywanikach, sprawdź akumulator i pamiętaj o przewodach, przygotuj przydatne akcesoria do odśnieżania auta, otrzep buty, zdejmij kurtkę, dbaj o bezpieczeństwo na drodze.

 1. Zmiany w Kodeksie pracy

W styczniu 2019 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Jednym z nich będzie m.in. sposób wypłaty wynagrodzeń. Podstawową formą stanie się przelew na konto pracownika, a nie jak było dotychczas – przekazanie pieniędzy bezpośrednio do rąk własnych.

 1. Opłata emisyjna już od stycznia 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać opłata emisyjna za paliwa silnikowe. Paliwami podlegającymi opłacie emisyjnej są:

 • benzyny silnikowe o kodach CN 2710 1145, CN 2710 1149;
 • oleje napędowe o kodzie CN 2710 1941.
 1. BHP: praca z monitorem ekranowym

Pracodawca, aranżując stanowisko pracy z komputerem, powinien wziąć pod uwagę nie tylko przepisy bhp, ale również skupić się na ergonomii. Stanowisko powinno być tak zaprojektowane, by jego wyposażenie i sposób rozmieszczenia poszczególnych elementów nie powodowały nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika i jego wzroku, ani nie były źródłem zagrożeń.

 1. Oświetlenie na stanowisku pracy – informacje ogólne

Oświetlenie jest fizycznym czynnikiem środowiska pracy, występującym na każdym stanowisku pracy i zaliczanym do czynników uciążliwych. Niewłaściwe oświetlenie prowadzi do nadmiernego zmęczenia oczu, spadku wydajności pracy oraz może powodować pogłębienie wad wzroku. Pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie zgodne z polskimi normami.

 1. Zasady postępowania podczas wystąpienia pożaru

Każdy, kto zauważy pożar obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby. Wszystkie inne działania należy wykonać w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki, która może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

 1. Bezpieczna praca przy obsłudze żurawi

W listopadzie br. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Większość przepisów zacznie obowiązywać trzy miesiące od dnia ogłoszenia dokumentu, czyli pod koniec lutego 2019 r. Nowe przepisy mają zapewnić operatorom żurawi bezpieczne warunki pracy.

 1. Smog a obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Najbardziej narażonymi na smog są pracownicy, świadczący pracę na wolnej przestrzeni. Najskuteczniejszym i najbardziej rozsądnym działaniem, w celu zminimalizowania oddziaływania smogu, będzie zaopatrzenie pracowników w półmaski ochronne, które ograniczą przedostawanie się pyłów do dróg oddechowych.

 1. Chodnik, który pochłania smog

W Warszawie w pobliżu Ronda Daszyńskiego powstał pierwszy odcinek chodnika ze specjalnych płyt, które pochłaniają smog. Pierwsze płyty zostały zamontowane na odcinku o powierzchni 350 m kw. Badania i obserwacje przeprowadzone w tym miejscu są optymistyczne, wskazują, że stężenie szkodliwych substancji obniżyło się o niemal 30%.

 1. Bhp w magazynach wysokiego składowania

Praca w magazynach wysokiego składowania wiąże się z ryzykiem wystąpienia niebezpiecznych sytuacji oraz poważnych wypadków. Powierzchnia w tego typu magazynach powinna być wykonana z lekkich, ale trwałych materiałów, wyposażona w specjalistyczne rampy, fronty przeładunkowe i place manewrowe, a pracodawca powinien przestrzegać zasad bhp.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.