SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – luty 2018

 


Projekt TOP10 aktualności ma za zadanie zwiększać wiedzę wśród pracowników firm z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości są podawane w przystępnej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły zwiększyć zakres posiadanych kwalifikacji.

Działanie z grupy EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez edukację. Informacje TOP10 służą do umieszczenia w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp.Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

1. Projekt zmiany przepisów bhp w nowym Kodeksie pracy
Zespół Pracodawców RP przedstawił projekt zmian przepisów bhp w nowym Kodeksie pracy. Modyfikacje dotyczą m.in.: podkreślenia znaczenia oceny ryzyka zawodowego, czy kwestii oddziaływania czynników psychologicznych i poziomu stresu.

2. Handel w niedzielę pod nadzorem PIP
Ustawa ograniczająca handel w niedzielę – to nowe obowiązki dla Państwowej Inspekcji Pracy. Inspekcja skupi się na najbardziej wrażliwych obszarach prawnej ochrony pracy,
a także związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną życia i zdrowia pracowników.

3. 9 lat na walkę ze smogiem
Rusza rządowy program „SMOG STOP”. Będzie realizowany w najbardziej dotkniętych smogiem gminach. Piotr Woźny, wiceminister przedsiębiorczości i technologii odpowiedzialny za działania związane z poprawą jakości powietrza zakłada, że walka ze smogiem zajmie dziewięć lat.

4. Jak sobie radzić z manipulacją w pracy?
Manipulacja to negatywne wywieranie wpływu. Przynosi korzyści małym nakładem środków. By zapobiec tego typu zachowaniom należy możliwie najszybciej ujawnić ciąg zdarzeń, który dla nas jest świadectwem manipulacji.

5. Umowa zlecenie a obowiązki pracodawcy
Jakie obowiązki z zakresu bhp ma pracodawca zatrudniający pracowników na umowę zlecenie lub stażystów? Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy dla pracowników i studentów.

6. Kto może dokonać oceny zagrożenia wybuchem?
W zakładach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu, pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem. Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

7. Od 1 kwietnia zmienią się składki wypadkowe
1 kwietnia 2018 r. mają być ogłoszone nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. W przypadku 28 grup efektem zmiany będzie obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, jednak w przypadku czterech – składka wzrośnie.

8. Szkolenie z pierwszej pomocy na placu budowy
W celu zmniejszenia liczby wypadków, warto prowadzić działania prewencyjne utrwalające zasady bezpiecznej pracy. Jednym z pomysłów na tego typu działania jest przeprowadzenie przez wykwalifikowanych ratowników szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

9. Będzie ustawa antyodorowa?
Odory to jeden z największych problemów z jakimi borykają się zakłady gospodarki komunalnej. W lipcu 2017 r. Ministerstwo Środowiska oświadczyło, że prace nad ustawą antyodorową były prowadzone od ponad roku. Stworzeniem przepisów miał zająć się GIOŚ.

10. Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy
Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy. Bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, pracodawca powinien wyznaczyć osoby do przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

 


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA