SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – maj 2018


Zwiększamy wiedzę i poczucie odpowiedzialności wśród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przystępnej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły poszerzyć swoje kwalifikacje posiadanych kwalifikacji.

TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp.Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

 1. Jak przetrwać upały w biurze? Gdy za oknem temperatura sięga powyżej 30 stopni Celsjusza, praca w biurze również może stać się uciążliwa. W takim czasie pracodawca powinien zadbać o odpowiednie i komfortowe warunki pracy, może m.in.: doposażyć stanowiska pracy w wentylatory przenośne lub wiatraki, zasłaniać żaluzje czy rolety, otwierać okna w nocy.
 2. BHP w hotelu. Zintegrowanie procedur, szkoleń zawodowych i BHP oraz konsekwentne utrzymywanie standardów jest gwarancją bezpieczeństwa w hotelu. W działalności hotelarskiej pracownicy są narażeni na oddziaływanie wielu czynników ryzyka, m.in.: obciążenie fizyczne, wysoki poziom hałasu, poślizgnięcia, potknięcia i upadki, substancje niebezpieczne.
 3. Skuteczniejsza walka z firmami zanieczyszczającymi środowisko. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Dzięki tym przepisom do wytoczenia sprawy nieuczciwej firmie wystarczy prokuratorskie ustalenie, że doszło w niej do popełnienia przestępstwa np. przeciwko środowisku naturalnemu.
 4. Nuda w pracy może być niebezpieczna. Niedopasowanie zakresu obowiązków do zdolności i kwalifikacji pracownika może prowadzić do nudy w pracy. Praktyka pokazuje, że nuda prowadzi wprost do wypadków przy pracy. Zarządzanie czasem pracy to obecnie jedno z ważniejszych szkoleń, które pracodawca powinien ukończyć, by efektywnie wykorzystać potencjał każdego pracownika.
 5. RODO – monitoring w miejscu pracy. Przepisy RODO uregulowały wreszcie kwestie związane z monitoringiem w miejscu pracy. Projekt ustawy przewiduje zmiany w Kodeksie pracy, które regulują m.in. kwestie: monitoringu terenu zakładu pracy i terenu wokół zakładu pracy, monitoringu poczty elektronicznej.
 6. Sprzęt gaśniczy w poszczególnych typach zakładów pracy. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Wszystkie budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjne, magazynowe, zawierające pomieszczenia zagrożone wybuchem powinny być wyposażone w gaśnice, dostosowane do grup pożarów, jakie mogą wystąpić w danym obiekcie.
 7. Zawał serca z przepracowania to wypadek przy pracy. Gdy pomiędzy nagłym zachorowaniem a warunkami pracy zachodzi związek przyczynowy – zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy. Takie orzeczenie wydał sąd okręgowy w związku ze sprawą mężczyzny, który w lipcu 2014 r. przeszedł zawał serca w czasie pracy, gdy temperatura powietrza była bardzo wysoka.
 8. Prace wzbronione młodocianym. Młodocianym, w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18. Zabrania się zatrudniać młodocianych m.in. do prac: związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymagających stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała, zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu i in.
 9. Nowe działania w walce ze smogiem. „Krajowy pakiet czystego powietrza” to nowe działania w walce ze smogiem zapowiedziane przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. W ramach tego programu będzie można otrzymać aż 90 proc. dofinansowania na termomodernizację domu jednorodzinnego. Takie działania mogą obniżyć koszty ogrzewania nawet o 70 proc.
 10. Okulary ochronne o działaniu korekcyjnym. Nieodpowiednio dobrane okulary ochronne i/lub korekcyjne w dużym stopniu pogarszają pracę. Dobierając okulary do pracy, należy uwzględnić rodzaj czynności zawodowych, np. prace wymagające precyzji, warunki mikroklimatu oraz odległość oczu pracownika od elementów stanowiska pracy.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.