SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – marzec 2018

 


Projekt TOP10 aktualności ma za zadanie zwiększać wiedzę wśród pracowników firm z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości są podawane w przystępnej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły zwiększyć zakres posiadanych kwalifikacji.

TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez poszerzanie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp.Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

1. Sytuacja kobiet na rynku pracy polepsza się
Sytuacja kobiet na rynku pracy jest coraz lepsza, jednak mimo to zarabiają one o 7,7 proc. mniej niż mężczyźni. Na polskim rynku widać wyraźny trend zmniejszania się luki płacowej – z 11,4 proc. w 2008 r., do 7,7 proc. w 2015 r., ale zrównanie zarobków może nastąpić dopiero w 2021 roku.

2. Bezpieczna eksploatacja zawiesi
W zakładzie przemysłowym, w którym odbywają się procesy transportu oraz przemieszczania ładunków, eksploatowane są zawiesia. Bezwzględne przestrzeganie warunków użytkowania w załączonej instrukcji oraz regularne kontrole gwarantują bezpieczne korzystanie z zawiesi.

3. Rząd przyjął normy dla węgla
Dzięki nowym przepisom mają zniknąć najgorszej jakości paliwa. Projekt ustawy zakłada, że ze składów węgla znikną najgorszej jakości paliwa – muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny i ich mieszanki, zawierające mniej niż 85%. węgla kamiennego.

4. Przedstawiciel handlowy – bezpieczny kierowca
Przedstawiciel handlowy, ze względu na specyfikę pracy, często odbywa podróże służbowe. Statystyki policyjne dowodzą, że głównymi sprawcami wypadków drogo¬wych są kierowcy, dlatego każdy pracownik zanim przystąpi do pracy powinien zaznajomić się z przepisami i zasadami z zakresu bhp.

5. Będzie można zwolnić kobietę w ciąży?
W szykowanej ustawie Kodeksu pracy pojawiły się nowe rozwiązania dotyczące m.in. kobiet w ciąży. Komisja przyjęła założenie, że pracodawca nie zawsze powinien ponosić koszty związane z ochroną rodzicielstwa i proponuje, żeby obciążenia związane z utrzymaniem kobiet w ciąży, w pewnych przypadkach, przejął ZUS czy też Fundusz Pracy.

6. Bezpieczna gaśnica
Właściwy dobór oraz prawidłowe rozmieszczenie gaśnic jest warunkiem zapewnienia względnego bezpieczeństwa w obiekcie. Najważniejszą informacją przekazywaną podczas szkoleń z ochrony przeciwpożarowej jest to, że gaśnice są przeznaczone do gaszenia źródeł ognia w celu zapobiegania jego rozprzestrzeniania się.

7. Zmiany w sposobie dotacji na inwestycje bhp
Dotacje na inwestycje z zakresu bhp będą obecnie przyznawane w drodze konkursu. W myśl obowiązujących przepisów konkurs będzie organizowany raz w roku, a wnioski będą rozpatrywane do 31 grudnia.

8. Rowery – bezpieczeństwo dojazdu do pracy
Prawie 70% Polaków jeździ na rowerze, a 26 % z tej grupy dojeżdża nim do pracy. Użytkownik drogi, w tym też rowerzysta, powinien unikać wszelkiego działania, które mogłoby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub narazić kogoś na szkodę.

9. Zmiany w ciepłownictwie
W tym roku sektor ciepłowniczy czeka szereg zmian podyktowanych unijnymi i krajowymi regulacjami. Najpoważniejszą jest pakiet zimowy – liczący ponad 1000 stron zbiór rekomendacji, które dotyczą polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej w latach 2020–2030.

10. PPŻ – podstawowe podtrzymywanie życia
PPŻ to bezprzyrządowe utrzymywanie u poszkodowanego drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia krwi. Zgodnie z zasadą wykonywania PPŻ należy wykonywać sekwencję 30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 wdmuchnięcia.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

 


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA