SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – październik 2017


Jest to działanie z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, to autorski program SEKA S.A., zapewnienia bezpieczeństwa poprzez edukację. Informacje TOP10 służą do umieszczenia w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp.

Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

1. Zwiększanie bezpieczeństwa na budowie„Zero wypadków” – to hasło Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Partnerami Porozumienia są innowacyjne firmy z branży szkoleniowo-doradczej, które dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie tworzenia kultury  bezpieczeństwa.

2. Ekspert zewnętrzny ds. kadr i płac. Kiedy jest przydatny? Ekspert zewnętrzny przydatny jest na każdym etapie rozwoju firmy. Wiele wątpliwości, bez względu na branżę, towarzyszy zwalnianiu pracowników, przekształcaniu-przejmowaniu firm, reorganizacji przez nowego właściciela. Są to złożone i kosztowne procesy.

3. Działania profilaktyczne zapobiegające zagrożeniom. W pracy kierowcy samochodu ciężarowego jest mnóstwo czynników szkodliwych.Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe oraz stosować odpowiednie środki profilaktyczne zmniejszające wystąpienie zagrożeń. W tym celu może opracować listę działań profilaktycznych.

4. Opłata recyklingowa za reklamówki to nowe obowiązki sprawozdawcze? Nowelizacja ustawy nie nakłada na przedsiębiorców obowiązków sprawozdawczych.Nie będzie także wymagane prowadzenie ewidencji wydanych toreb. Od nowego roku pracodawca będzie zobowiązany do pobrania opłaty recyklingowej od klienta.

5. Ergonomiczne rękawice ochronne. Skomplikowana budowa anatomiczna świadczy o możliwościach kinematycznych i dynamicznych ręki. Nawet niewielkie nieprawidłowości w konstrukcji ochrony rąk mogą prowadzić do ograniczenia funkcji jakości i wartości chwytu, czyli zmniejszenia zdolności manipulacyjnych.

6. Zmiany w szkoleniach okresowych bhp. Proponowane zmiany mają dotyczyć m.in.: okresowych szkoleń bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Obejmą m.in. zmniejszenie wymogów w zakresie obowiązkowych szkoleń bhp poprzez ograniczenie obowiązku przeprowadzania tych szkoleń dla pracowników administracyjnych i biurowych w branżach, które są najmniej wypadkowe.

7. Obowiązki zarządzającego pływalnią. Pływalnie muszą spełniać określone w ustawie kryteria, być wolne od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach precyzuje obowiązki zarządzającego pływalnią.

8. Ocena obciążenia psychicznego na stanowisku pracy. Na wielkość obciążenia psychicznego składa się wysiłek psychiczny  związany z pracą oraz towarzysząca jej monotonia. Obciążenie psychiczne pracownika jest bezpośrednio związane z ergonomią. Celem badania tego zjawiska jest poprawa warunków pracy oraz zmniejszenie wypadków przy pracy.

9. Czy w Polsce można użytkować nowe maszyny z 2017 r. bez CE? Najważniejszym dokumentem dopuszczającym nową maszynę do pracy jest Deklaracja Zgodności.CE jest graficznym oznaczeniem Deklaracji. Zgodnie z obowiązującym prawem, w Polsce nie można użytkować nowych maszyn bez oznaczenia CE.

10. Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy spadła o 20 proc. W 2016 roku zarejestrowano 87 tys. 886 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.W 2016 r. w wypadkach przy pracy życie straciły 243 osoby. To o 20,1 proc. mniej niż rok wcześniej. W stosunku do roku 2015 o 7 proc. spadła liczba osób, które w pracy doznały ciężkich obrażeń ciała.

Rekomendujemy samodzielne drukowanie, dla wszystkich pracowników 10 kartek z TOP10 – jest to jedna informacja na jednej kartce. Wydrukowane kartki, podobnie jak wysłanie pliku drogą mailową, powinny docierać regularnie co miesiąc, do każdego w firmie. Taki pakiet może być kserowany i drukowany w dowolnej ilości i dystrybuowany na wszystkie biurka lub być dostępny np. na recepcji dla każdego wchodzącego do biura pracownika.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

 


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA