SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – Październik 2018


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę.

TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:


1. Jak wygląda szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych?
Okresowe szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Szkolenie ma na celu uzupełnienie informacji oraz umiejętności z zakresu, m.in.: regulacji prawnych bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy; zasad postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia.

2. Czy pracodawca powinien odbyć wstępne ogólne szkolenie bhp?                                                                                          W kwestii prowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego bhp dla pracodawcy opinie są bardzo podzielone. Mimo braku wyraźnego wymogu prawnego, przeprowadzenie instruktażu ogólnego dla pracodawcy należy uznać za zasadne, zwłaszcza w świetle wagi tematyki bhp.

3. Program Czyste Powietrze
Od 19 września br. można składać wnioski o dofinansowanie na wymianę starych lub montaż nowych źródeł ciepła. Program daje możliwość uzyskania nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

4. Sejmowa komisja nie uwzględniła postulatów PIP w sprawie BHP
W Sejmie trwają prace nad projektem noweli niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji opowiedziała się 22 października br. za przyjęciem tzw. pakietu MŚP. Postulaty PIP w sprawie szkoleń bhp nie zostały uwzględnione.

5. Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bhp na linii produkcyjnej?
Maszyny na linii produkcyjnej składają się z reguły z kilku urządzeń. Czy na każdym z nich należy osobno przeprowadzić instruktaż stanowiskowy? Jeżeli linia technologiczna składa się z kilku maszyn pracujących w układzie wspólnego sterowania i jest obsługiwana przez jednego pracownika, należy to traktować jako jedną maszynę i przeprowadzić jeden instruktaż dotyczący całej linii produkcyjnej.

6. Jak przebiega kontrola straży pożarnej?
Jednym z obowiązków straży pożarnej jest kontrola obiektów pod kątem przestrzegania przepisów ppoż. Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie zgłoszeń, zleceń lub postanowień odpowiednich Organów, a także w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności. Kontrole zwyczajowo odbywają się w czasie działalności kontrolowanego.

7. Odzież robocza na jesienno-zimową niepogodę
Odzież robocza powinna być dobrej jakości i zapewniać komfort użytkowania. Najważniejsze funkcje: wodoszczelność – zabezpieczenie pracownika przed opadami atmosferycznymi; oddychalność – cyrkulacja powietrza; odpowiednia membrana oraz jakościowe wykończenie.

8. Szkolenie z pierwszej pomocy – dlaczego takie ważne?
Ratowanie życia osoby poszkodowanej jest obowiązkiem każdego człowieka. Częstą przeszkodą w podejmowaniu działań ratowniczych jest niewystarczająca wiedza z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie w tym zakresie pomoże pozbyć się tych obaw i w razie zdarzenia przystąpić do ratowania życia.

9. Mandaty za łamanie uchwały antysmogowej
Od początku listopada strażnicy miejscy oraz gminni mogą wystawiać mandaty za łamanie uchwały antysmogowej. Rozporządzenie wydane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji z 11 października 2018 roku uprawnia straż miejską do tego typu postępowania. Straż gminna może ukarać m.in. za: palenie odpadów w kominku, piecu, kotle lub na powierzchni ziemi.

10. Standard BHP dotyczący obsługi maszyn do transportu i podawania betonu
Standard jest obligatoryjny dla wszystkich sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Będzie respektowany i egzekwowany przez największych w Polsce wykonawców budowlanych, realizujących prestiżowe inwestycje. Pomoże to zapewnić bezpieczne i skuteczne praktyki podczas prac.

 

 

 

 

TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie,

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.