SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – Sierpień 2018


Zwiększamy wiedzę i poczucie odpowiedzialności wśród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przystępnej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły poszerzyć swoje kwalifikacje.

TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp.Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

1. Obowiązki pracodawcy w zakresie prac szczególnie niebezpiecznych
Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się przede wszystkim roboty budowlane, wysokościowe, w zbiornikach, kanałach. Pracodawca jest zobowiązany ustalić oraz aktualizować wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w jego zakładzie pracy, określić szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu tych prac oraz zapewnić inne odpowiednie środki zabezpieczające.

2. Terminy przeglądów okresowych instalacji elektrycznych niskiego napięcia
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej. Raz w roku sprawdzeniu podlega stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne. Co najmniej raz na 5 lat sprawdzać należy stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego.

3. Segregujesz – płacisz mniej
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. MŚ proponuje „usztywnienie” wysokości opłat za odpady. Najważniejszą kwestią w nowelizacji ustawy jest zachęcenie mieszkańców do segregacji odpadów. W tym celu resort proponuje zmniejszyć czterokrotnie stawkę za odpady, które są już posegregowane.

4. Czy pracodawca podlega szkoleniom bhp?
Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Zgodnie z rozporządzeniem, szkolenie dla osób będących pracodawcami powinno być przeprowadzone przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Młodociany od 15 roku życia
Od 1 września 2018 r. wszedł w życie zapis w Kodeksie pracy dotyczący zatrudnienia młodocianych. Zmiana dotyczy dolnej granicy wieku, która została obniżona z 16 lat na 15 lat. Zgodnie z definicją – młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat (od września 15 lat), a nie przekroczyła 18.

6. Będą opłaty za butelki plastikowe
MŚ pracuje nad nowelizacją ustawy o odpadach, dotyczącej wprowadzenia opłat za opakowania z tworzyw sztucznych. Wprowadzenie nowych opłat ma pomóc uzyskać w 2025 roku poziomy recyklingu określone przez Unię Europejską. Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań ma jednak wątpliwości, że jest to najlepszy pomysł.

7. Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie musi mieć badania lekarskie?
Są pewne sytuacje, gdy orzeczenie lekarskie jest niezbędne również dla zleceniobiorców. Określony rodzaj pracy wymaga, aby do wykonywania tych zadań były dopuszczane wyłącznie osoby mające odpowiedni stan zdrowia, wówczas pracodawca może wymagać od zleceniobiorcy orzeczenia lekarskiego.

8. E-learning – uczysz się kiedy chcesz, gdzie chcesz i jak chcesz
Nauka jest kluczem do odniesienia sukcesu. W wyborze konkretnego szkolenia nie bez znaczenia jest też jego forma. Jak wynika z obserwacji – e-learning jest obecnie jednym z najczęściej wybieranych sposobów nauczania wśród małych i średnich firm, a także w korporacjach.

9. Zespół cieśni nadgarstka – chorobą zawodową?
Nie każda choroba przewlekła, powodująca absencję pracowniczą, zostanie uznana za chorobę zawodową. Zespół cieśni nadgarstka, to zaburzenie funkcji nerwu pośrodkowego w następstwie przewlekłego ucisku. Głównym kryterium, kwalifikującym daną dolegliwość, jest jej wymienienie w wykazie chorób zawodowych.

10. MEN zmienia rozporządzenie ws. BHP w szkole
Szkoły będą miały czas do 1 marca 2019 roku na przygotowanie się do nadchodzących zmian. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie,

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.