SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – Styczeń 2019


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

 1. Audyt bhp w firmie – jakie są korzyści dla pracodawcy?

Lokal, w którym prowadzona jest działalność, powinien spełniać wymagania
z zakresu bhp i ppoż. Najlepszym rozwiązaniem, by sprawdzić warunki pracy oraz lokalowe jest przeprowadzenie audytu bhp, który ukaże wszelkie nieprawidłowości lub też zgodności z obowiązującymi przepisami.

 1. Odpowiednie oświetlenie wpływa na bezpieczeństwo

Oświetlenie to bardzo ważny czynnik fizyczny w środowisku pracy, który wpływa na bezpieczeństwo pracowników. Niedoświetlenie miejsc pracy, olśnienie od opraw oświetleniowych oraz migotanie światła są czynnikami potencjalnego zagrożenia wypadkami w miejscu pracy.

 1. Obowiązki użytkownika kotłowni

Podmioty eksploatujące źródło lub kilka źródeł energetycznych mają obowiązek uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia tych instalacji. Każdy przedsiębiorca, który posiada na terenie zakładu, biura własną kotłownię opalaną węglem, olejem lub gazem, powinien pamiętać o obowiązkach wynikających z przepisów ochrony środowiska.

 1. Ważna jest wiedza

Wypadki przy pracy oraz w życiu prywatnym często wynikają z rutynowych zachowań albo nawet ze zwykłej nieostrożności.  Dlatego tak ważna jest wiedza na temat zasad bezpiecznej pracy, by w sytuacjach kryzysowych móc odpowiednio zadziałać.

 1. Jak przebiegają szkolenia bhp na budowie?

Szkolenie bhp powinni odbyć wszyscy pracownicy budowy oraz osoby biorące udział w realizacji prac budowlanych. W branży budowlanej, gdzie dochodzi do dużej liczby wypadków, często ciężkich lub nawet śmiertelnych, wywiązywanie się z obowiązków
w zakresie bhp jest szczególnie istotne.

 1. Przegląd stanu zagrożenia pożarowego obiektu

Każdy właściciel, zarządca obiektu lub terenu jest obowiązany zabezpieczyć go przed zagrożeniem pożarowym. Jedną z metod zapobiegania zagrożeniom (ustaloną
w ustawie) jest przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego.  Art. 62 Prawa budowlanego określa częstotliwość oraz rodzaj przeglądu.

 1. Nowatorskie rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo pracowników

Prace murarskie należą do podstawowych robót budowlanych i uznawane są za niebezpieczne. Przestrzeganie zasad bhp oraz ppoż., a także bezwzględne dbanie o bezpieczeństwo pracowników jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Pomocne w tej branży niejednokrotnie stają się nowatorskie narzędzia.

 1. Urlop na żądanie – kiedy pracodawca ma prawo odmówić?

Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika uregulowanym w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami, pracownik, któremu przysługuje urlop wypoczynkowy, ma prawo do wykorzystania 4 dni urlopu na żądanie. Co do zasady pracodawca jest zobowiązany takiego urlopu udzielić. Mimo to, może odmówić. Ma to miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpią wyjątkowe okoliczności.

 1. Obowiązek prawny przedsiębiorcy w zakresie BDO

Podmiot, wpisany do rejestru BDO, ma obowiązek aktualizacji swoich danych poprzez złożenie odpowiedniego formularza. W momencie, gdy dane uległy zmianie lub rozszerzono zakres prowadzonej działalności, należy złożyć marszałkowi województwa wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze.

 1. Kto może zostać pracownikiem służby bhp?

Zawód specjalisty czy inspektora  bhp jest zawodem regulowanym. Oznacza to, że pracownikiem służby bhp może zostać jedynie osoba, która posiada niezbędne kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.