SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – wrzesień 2019


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:


 

1.    Choroby zawodowe kręgosłupa. Profilaktyka
Prawie 80% pracowników odczuwa ból w okolicach kręgosłupa, który jak twierdzą, jest bezpośrednio związany z wykonywaną pracą. Leczenie tych dolegliwości jest długotrwałe i wymaga wykonywania odpowiednich ćwiczeń również poza gabinetem fizjoterapeuty. Pracownik powinien zmienić swoje przyzwyczajenia i sposób
codziennego funkcjonowania.
2.    Czy ukąszenie przez kleszcza może być uznane za wypadek przy pracy?
Tak, jeżeli okoliczności wystąpienia zdarzenia wpisują się w definicję wypadku przy pracy. Wątpliwości budzi jednak kwestia urazu, który zgodnie z definicją jest uszkodzeniem tkanek ciała wskutek działania czynnika zewnętrznego. W tym przypadku urazem będzie wyłącznie samo ukąszenie przez kleszcza, a nie możliwe następstwa w postaci schorzeń.
3.    Jak poprawnie segregować śmieci?
Poprawna segregacja śmieci jest prosta, chociaż nadal budzi pewne wątpliwości. Główna zasada segregacji polega na oddzieleniu odpadów zmieszanych od tych surowców, które nadają się do ponownego przetworzenia. Należy więc oddzielać: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji.
4.    „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” to program, który ma być realizowany w latach 2020-2022. V etap Programu stanowi kontynuację programów z poprzednich lat i ma wpływać na podnoszenie poziomu bhp w Polsce. Będzie się skupiał przede wszystkim na wyzwaniach wynikających z dynamicznych zmian technologii.
5.    Szkolenie G1
Każda osoba, wykonująca prace elektroenergetyczne powinna posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem.  Obowiązek uzyskania wymaganych kwalifikacji wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy, przystąpienia do egzaminu oraz podjęcia pracy w wybranym zawodzie.
6.    Plan operacyjno-ratowniczy
Plan sporządzany jest na wypadek dojścia do poważnej awarii przemysłowej zagrażającej środowisku i zdrowiu ludzi. Na przedsiębiorcy prowadzącym zakład o określonym ryzyku spoczywa obowiązek sporządzenia programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, który wdraża za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem.
7.    Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp
Pracownicy służby bhp muszą posiadać aktualne zaświadczenie o odbyciu okresowego szkolenia bhp. Obowiązek ten wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
8.    Kogo nie można zwolnić z pracy?
Niektóre grupy pracowników są chronione prawem przed zwolnieniem. To, czy pracownika można zwolnić czy nie, zależy od poniższych czynników: wiek przedemerytalny, urlop lub zwolnienie lekarskie, ciąża i urlop macierzyński, przynależność do organizacji związkowej.
9.    Nowe normy alertów smogowych
Minister Środowiska podpisał projekt rozporządzenia dot. nowych norm alarmowych dla smogu. Nowa propozycja MŚ dotyczy ogłaszania alarmu smogowego, gdy średniodobowa wartość przekroczy 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10, wówczas poziom informowania miałby wynieść 100 mikrogramów.
10.    Zalecenia MEN w sprawie tornistrów szkolnych
Dzieci powinny nosić jedynie niezbędne w danym dniu podręczniki i zeszyty. Odpowiedni ciężar plecaka szkolnego nie powinien przekraczać 10-15 proc. wagi dziecka. Minister edukacji apeluje również do rodziców, by zwracali szczególną uwagę na to, co dzieci noszą w plecakach.

 

 

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl



Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!