SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – Wrzesień 2018


Poszerzamy wiedzę i poczucie odpowiedzialności wśród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły zwiększyć swoje kwalifikacje.

TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:


1. Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące bhp
25 września br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustaw, wśród których są też zmiany
przepisów Kodeksu pracy dotyczące bhp. Projekt przewiduje: likwidację obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników administracyjno-biurowych oraz zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników.

2. Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy?
Kodeks pracy w art. 210 § 1 szczegółowo określa sytuacje, w których pracownik może powstrzymać się od pracy. Pracownik powinien starannie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, jednak w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie czynności zagraża jego życiu lub zdrowiu – ma prawo odmówić świadczenia pracy.

3. NIK: Polska jest jednym z krajów UE z najgorszą jakością powietrza
Najnowszy raport NIK nie zostawia złudzeń: Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Z raportu wynika, że główną przyczyną złej jakości powietrza w Polsce jest emisja pyłów zawieszonych
i B(a)P z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób.

4. Robotyzacja zwiększa bezpieczeństwo pracowników
Nowe technologie, oprócz obniżenia kosztów, mogą również zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy. Automatyzacja procesów, gdzie za poprawne i zgodne z zasadami bhp wykonanie poszczególnych czynności będzie odpowiedzialny robot, może zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i tym samym zmniejszyć liczbę wypadków.

5. Bezpieczne użytkowanie maszyn do robót ziemnych podczas robót budowlanych
Prace budowlane, m.in. z powodu użycia maszyn roboczych, powodują wiele zagrożeń zawodowych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy określają wymagania i obowiązki pracodawcy podczas eksploatacji maszyn roboczych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

6. Co kontroluje straż pożarna?
Do podstawowych zadań straży pożarnej należy też nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej. Podczas czynności kontrolnych osoby upoważnione sprawdzają m.in.: stan dróg ewakuacyjnych, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, sprzęt gaśniczy, hydranty, zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym.

7. Zagrożenia na stanowisku operatora maszyn do robót ziemnych
Operator maszyn do robót ziemnych jest narażony na szereg zagrożeń, wynikających przede wszystkim ze specyfiki pracy. Zagrożenia można podzielić na dwie grupy: te, które dotyczą wnętrza kabiny operatora, oraz te, które są obecne poza kabiną. Dodatkowo możliwe są do zidentyfikowania również zagrożenia: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.

8. Bhp w warsztacie samochodowym – to również odpowiednia odzież robocza
W warsztacie samochodowym, ze względu na rodzaj pracy, bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo pracowników. Zgodnie z zasadami bhp, to pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków pracy, a także za wyposażenie pracowników w środki ochronny indywidualnej oraz odzież roboczą.

9. Smog obniża inteligencję
Chińscy naukowcy przebadali 20 tyś. ludzi pod kątem wpływu zanieczyszczonego powietrza na ich organizm. Wyniki okazały się niepokojące – smog powoduje u ludzi zniecierpliwienie, niechęć do współdziałania, a także znacząco wpływa na poziom inteligencji. Wpływ wysokiego poziomu toksycznego powietrza „jest równoznaczny z utratą roku nauki”.

10. Wypadek w drodze z pracy do domu – kiedy może zostać uznany?
Gdy pracownik wracający z pracy do domu będzie miał w drodze zdarzenie, może to zostać uznane za wypadek w drodze z pracy do domu. Za taki wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze z miejsca zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza
i nie została przerwana.

 

 

TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie,

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.