SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Od 22 do 26 października br. trwa Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy organizowany przez EU-OSHA. Temat tegorocznej kampanii informacyjnej to „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. 

Prowadzone na całym kontynencie działania mają na celu informowanie o zagrożeniach związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje.

Według badania ESENER-2 EU-OSHA substancje niebezpieczne można znaleźć w prawie wszystkich miejscach pracy, przy czym 38% unijnych przedsiębiorstw zgłasza, że substancje chemiczne lub biologiczne w postaci płynów, oparów lub pyłów są obecne w ich miejscach pracy.

Podczas Europejskiego Tygodnia pracownicy, kadra kierownicza oraz eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) spotykają się w celu zwiększenia świadomości na temat niebezpiecznych substancji w miejscach pracy, wymiany najlepszych praktyk i wspierania skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy.

Kampania koncentruje się przede wszystkim na pracownikach o szczególnych potrzebach i skierowana jest do grup wyjątkowo narażonych na zagrożenia, m.in. pracowników migrujących i młodych ludzi.

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 24-26 października odbędzie się w Łodzi konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych dot. tematyki kampanii. 25 października w Starogardzie Gdańskim w auli konferencyjnej firmy Polpharma S.A. – konferencja pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, współorganizowana przez CIOP-PIB oraz Polpharma S.A.

Patronat honorowy nad kampanią w Polsce objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, patronem strategicznym jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.

Źródło: http://osha.europa.eu

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej