SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przedsiębiorca wynajmujący lokal już podczas podpisania umowy najmu powinien zwrócić  uwagę na to, kto będzie korzystał z budynku oraz terenu zewnętrznego: najemca, kilku najemców czy również wynajmujący. Ma to istotne znaczenie w określeniu obowiązków środowiskowych każdej ze stron.

Na podstawie art. 138 p.o.ś. obowiązek właściwej eksploatacji instalacji oraz urządzenia (w tym ponoszenie opłat za korzystanie ze środowiska) spoczywa na ich właścicielu, o ile nie przekazał on prawa do eksploatacji instalacji (urządzenia) na podstawie tytułu prawnego innemu podmiotowi. Natomiast zgodnie z art. 275 p.o.ś. do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane podmioty korzystające ze środowiska.

Tworząc umowę najmu należy ustalić kilka istotnych kwestii, m.in.:

  • odprowadzanie wody opadowej i roztopowej,
  • dostawę wody i odprowadzanie ścieków bytowych oraz zagospodarowanie ścieków przemysłowych,
  • wytwarzanie odpadów (w związku z prowadzoną działalnością zawodową), w tym odpadów komunalnych i powstających z utrzymania terenu zieleni,
  • ogrzewanie budynku,
  • korzystanie z energii elektrycznej oraz z zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych,
  • obowiązki dotyczące technicznego utrzymania: studni, separatorów podczyszczających ścieki czy zbiorników bezodpływowych, gromadzących nieczystości.

Ustalenie powyższych aspektów w umowie najmu ma znaczenie w kwestiach uzyskiwania decyzji administracyjnych np. pozwoleń wodnoprawnych, wykonywania badań ścieków i wody, wnoszenia opłat środowiskowych i składania sprawozdań, uiszczania opłat za usługi wodne, ponoszenia dodatkowych kosztów i realizacji obowiązków, wynikających z użytkowania klimatyzacji czy korzystania ze zbiorników bezodpływowych lub separatorów.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/07/Katarzyna-Oćwieja-mgr-ochrony-środowiska-SEKA-SA-oddz-Warszawa.jpg
Mgr Ochrony Środowiska ze specjalnością Prawo i Zarządzanie Środowiskiem. Absolwentka studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska. Audytor wewnętrzny ISO 14001, pełnomocnik ds. gospodarowania odpadami. Z SEKA S.A., oddział Warszawa związana od 2012 roku. Zajmuje się: doradztwem środowiskowym, audytami – identyfikacją wymagań prawnych oraz oceną zgodności,  przygotowywaniem  Klientów do kontroli środowiskowych, opracowywaniem dokumentacji w tym rejestrów wymagań prawnych oraz prowadzeniem stałych nadzorów w powierzonych do obsługi firmach. W SEKA S.A. odpowiedzialna jest również za biznesowy kontakt z potencjalnymi Klientami, w ramach nawiązania współpracy na płaszczyźnie outsourcingu środowiskowego, jednorazowych zleceń bądź szkoleń.

Kontakt bezpośredni do eksperta: 

tel.22 517 88 64 | kom. 513 345 090

e-mail: katarzyna.ocwieja@seka.pl

 


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej