SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Doradztwo z prawa pracy

DORADZTWO PRAWNE

W ramach doradztwa z zakresu prawa pracy przygotowujemy dokumenty, opinie, analizy, wykonujemy audyty, uczestniczymy w procesach negocjacji ze związkami zawodowymi, zapobiegamy sytuacjom spornym i zabezpieczamy interesy pracodawcy. Pomagamy przy wdrażaniu motywacyjnych systemów wynagradzania. Zajmujemy się m.in.:

  • problematyką czasu pracy,
  • zagadnieniami związanymi z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, procedury zwolnień grupowych,
  • sytuacją prawną pracowników przypadku przejęć i fuzji,
  • kształtowaniem relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi,
  • opracowywaniem zapisów premiowych i innych składników motywacyjnych,
  • przygotowaniem i aktualizacją wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, tj.: układów zbiorowych pracy, regulaminów: pracy, wynagradzania i ZFŚS oraz wewnętrznych procedur zwianych z zatrudnieniem,
  • opiniowaniem projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy.