Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

DORADZTWO PRAWNE

W ramach doradztwa z zakresu prawa pracy przygotowujemy dokumenty, opinie, analizy, wykonujemy audyty, uczestniczymy w procesach negocjacji ze związkami zawodowymi, zapobiegamy sytuacjom spornym i zabezpieczamy interesy pracodawcy. Pomagamy przy wdrażaniu motywacyjnych systemów wynagradzania. Zajmujemy się m.in.:

  • problematyką czasu pracy,
  • zagadnieniami związanymi z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, procedury zwolnień grupowych,
  • sytuacją prawną pracowników przypadku przejęć i fuzji,
  • kształtowaniem relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi,
  • opracowywaniem zapisów premiowych i innych składników motywacyjnych,
  • przygotowaniem i aktualizacją wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, tj.: układów zbiorowych pracy, regulaminów: pracy, wynagradzania i ZFŚS oraz wewnętrznych procedur zwianych z zatrudnieniem,
  • opiniowaniem projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy.