Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Szkolenia – prawo pracy

Podjęcie pracy w dowolnej firmie oznacza nawiązanie trwałych relacji pomiędzy pracodawcą i podwładnym. Celem takiego związku jest zapewnienie korzyści każdej ze stron. Pracodawca ma gwarancję, że w jego firmie będą realizowane działania, które zapewnią konkretne zyski. Pracownik zyskuje comiesięczne stałe dochody, ochronę zdrowotną i opiekę socjalną. Jednocześnie może też realizować się zawodowo, rozwijając zainteresowania i doskonaląc umiejętności. Aby obustronne korzyści były zagwarantowane, konieczne jest sporządzenie umowy, której zasady reguluje prawo pracy. Jak każda dziedzina prawa, również ta ustalająca stosunki pomiędzy pracownikiem i pracodawcą jest zawiła. Zrozumienie i poprawne zastosowanie przepisów wymaga umiejętności interpretacji oraz stosowania poszczególnych reguł w różnych sytuacjach. W ich uzyskaniu pomagają szkolenia: prawo pracy. Są one skierowane do osób, które uczestniczą w procesach zatrudniania i zwalniania pracowników czy obsługi procesów kadrowych.

SZKOLENIA „PRAWO PRACY” – KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW

Chociaż przepisy prawa pracy powszechnie kojarzą się z ochroną interesu pracowników, Kodeks Pracy i pozostałe regulacje są równie istotne z punktu widzenia pracodawców. Nieprzestrzeganie prawa wiąże się dla firm z wieloma przykrymi konsekwencjami, począwszy od finansowych, aż po odpowiedzialność karną. Z drugiej strony prawo pracy zostało stworzone również po to, aby skutecznie chronić interesy pracodawców w ewentualnych sporach pomiędzy pracownikami, a także zabezpieczyć w tej sytuacji finanse przedsiębiorstwa. Aby pozostawać na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa, warto przechodzić cykliczne szkolenia. Prawo pracy i wiedza na jego temat stoją u podstaw prężnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Rozumienie zasad obsługi kadrowej pozwala na uniknięcie wielu nieprzyjemnych i kosztownych w skutkach sytuacji. Ponadto podczas szkolenia prawo pracy jest poznawane również od strony interpretacji przepisów. To stwarza możliwości rozwiązania sporu z pracownikiem przy jak najmniejszych stratach finansowych i ograniczeniu negatywnego wpływu na wizerunek pracodawcy. Oczywiste jest, że w sytuacjach kryzysowych, takich jak wypadek przy pracy czy dyscyplinarne zwolnienie, podwładny będzie szukał sposobu na uniknięcie konsekwencji. Szkolenia „Prawo pracy” dają przedsiębiorcy podstawy, dzięki którym będzie mógł skutecznie bronić swoich interesów i dobrej opinii.

SZKOLENIA „PRAWO PRACY” – KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW KADROWYCH

Znajomość przepisów prawa pracy jest niezbędna zarówno dla pracodawcy, jak i jego doradców. Nie są oni jednak jedynymi osobami, które powinny zapoznać się z się przepisami Kodeksu pracy czy innych towarzyszących mu dokumentów. O ich znajomość powinni też zadbać wszyscy pracownicy działu kadr lub inne osoby, które zajmują się obsługą kadrową w firmie. Szkolenia „Prawo pracy” pozwolą im zgłębić wiedzę niezbędną do sporządzania i zawierania umów o pracę, a także umów zlecenia i o dzieło. Wskażą sytuacje, w których pracownik ma prawo do odszkodowania, premii, dodatkowych zasiłków, świadczeń socjalnych i urlopowych itp. Szkolenia z prawa pracy dostarczają też wiedzy niezbędnej do rozliczania czasu pracy, obowiązkowych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji związanych z zajmowanym stanowiskiem.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

Prawo pracy dla menadżerów

Szkolenie zdalne/wideokonferencja

06.06.2022

Zobacz więcej
inne szkolenia

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA: PRAWO PRACY?

W sporach pomiędzy pracownikiem a pracodawcą coraz częściej stroną uprzywilejowaną jest ten pierwszy. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy stoi za nim doskonała znajomość prawa i umiejętność jego wykorzystania w konkretnej sytuacji. Uczciwy pracodawca nierzadko nie jest przygotowany do takiego sporu, a niewiedza może sporo kosztować w przypadku, gdy pracownik domaga się kontrowersyjnego odszkodowania lub premii. Mając na uwadze, że w polskich przedsiębiorstwach wciąż bagatelizuje się ten obszar wiedzy, wprowadziliśmy do naszej oferty szkolenia z prawa pracy. Na zajęciach są poruszane wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników, a także koncentrujące się na bieżących zmianach w prawie pracy.

Specyfiką współczesnego rynku pracy jest dynamika, która w szczególności dotyczy praw i obowiązków pracownika. Osoby zatrudnione coraz częściej domagają się respektowania tych pierwszych nie tylko podczas pokojowych rozmów, ale również przed sądem. Nawet jeśli pracodawca udowodni złamanie zasad przez pracownika, wykazując jego nietrzeźwość czy zaniedbanie obowiązków, spór przed obliczem Temidy zazwyczaj jest kosztowny. Dobra znajomość przepisów prawa pracy pozwala na uniknięcie takich sytuacji. Można bowiem wskazać podwładnemu, w jakich obszarach naruszył prawo i jakie argumenty doprowadzą do jego przegranej w sądzie. Nie są to jedynie korzyści szkolenia z prawa pracy.

Korzystając z naszej oferty, zyskują Państwo pewność, że zdobędą kompletną wiedzę między innymi na temat poszczególnych form zatrudnienia pracowników, zagadnień kadrowo-płacowych, ubezpieczeń pracowników. Prowadzimy również dedykowane szkolenia skupiające się na aktualnych zmianach w prawie pracy. Jakie są najważniejsze korzyści z pogłębiania wiedzy w tym zakresie?

 • Wymierne korzyści finansowe – znając aktualne przepisy prawa pracy, pracodawca ma szansę optymalizować strukturę zatrudnienia, by ograniczyć wydatki. Ponadto znajomość prawa pracy w kontekście ochrony interesów pracodawcy pozwala na uniknięcie wydatków związanych z potencjalnymi odszkodowaniami w sporach z pracownikami.
 • Bezpieczeństwo prawne – znajomość i przestrzeganie aktualnych przepisów prawa pracy gwarantuje przedsiębiorstwu pełne bezpieczeństwo prawne. W ten sposób firma uniknie ewentualnych konfliktów z pracownikami.
 • Doskonały wizerunek – szkolenia z prawa pracy i jego przestrzeganie przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku firmy jako uczciwego pracodawcy. Ma to ogromne znaczenie przy rekrutacjach nowych pracowników.

SZKOLENIA ZE WSZYSTKICH KLUCZOWYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z PRAWEM PRACY

Dzięki wieloletniej działalności na rynku i współpracy z wiodącymi polskimi przedsiębiorstwami, doskonale znamy potrzeby firm i ich wymagania odnośnie szkoleń. Prawo pracy jest u nas przedstawiane przez doświadczonych specjalistów. Zakres szkoleń obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z prawem pracy z punktu widzenia pracodawców, a także kładzie szczególny nacisk na najnowsze zmiany w przepisach.

Przykładowa tematyka prowadzonych przez nas szkoleń z prawa pracy:

 • Zmiany w prawie pracy
 • Prawo pracy dla kadry kierowniczej
 • Umowy cywilno-prawne
 • Czas pracy (również dla poszczególnych branż i zawodów)
 • Rekrutacja pracowników
 • Kadry i płace
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Ochrona danych osobowych
 • Ubezpieczenia i świadczenia socjalne
 • Naliczanie wynagrodzeń

NASI EKSPERCI

Od 1996 roku świadczymy usługi doradztwa prawnego dla pracodawców z całej Polski. Rozumiejąc potrzeby biznesu oraz ciągle podnosząc kwalifikacje, specjalizujemy się w problematyce szeroko pojętego prawa pracy. Uczestniczymy w pracach parlamentarnych nad kolejnymi nowelizacjami przepisów, w tym również Kodeksu pracy, szkolimy i doradzamy w ponad pięćdziesięciu dużych firmach działających na terenie całego kraju.

Nasz doświadczony zespół składa się z pięciu prawników oraz czterech radców prawnych i adwokatów, którzy prowadzą postępowania przez sądami pracy, a także Sądem Najwyższym.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/09/Robert-Maliszewski-Dyrektor-Działu-Prawnego-SEKA-SA.png
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert prawa pracy, z piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa dla pracodawców, obejmującego miedzy innymi wdrażanie nowych systemów wynagradzania, tworzenie zakładowych źródeł prawa pracy oraz restrukturyzację zatrudnienia oraz problematykę czasu pracy. Doradca w procesie tworzenia bezpiecznych dla pracodawców relacji ze związki zawodowymi, w tym w zakresie negocjacji oraz przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Konsultant Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Były wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie Uznany prelegent na Konwentach HR organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, Współautor poradnika „Regulaminy w prawie pracy – po nowelizacji” oraz analizy prawnej do opracowania „Niestandardowe formy zatrudniania”.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/08/avatar.png
Doktor nauk prawnych z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa oraz szkoleń w obszarze prawa pracy. Współautorka publikacji książkowych: „Kontrola w przedsiębiorstwie, poradnik dla przedsiębiorcy”, a także „Czas pracy” oraz autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Były wykładowca na studiach podyplomowych z prawa pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. W latach 2006–2010 redaktor merytoryczny poradnika „Dokumentacja kadrowa” wydawnictwa „Wiedza i Praktyka”.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/08/avatar.png
Specjalista prawa pracy z siedmioletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem opinii z zakresu prawa pracy, a także analizą i oceną regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Trener z zakresu prawa pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla pracodawców oraz pracowników działów personalnych i działów kadr. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami, a także w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z zakresu prawa pracy.