SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUGI BHP I PPOŻ.

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 237 §2 Kodeksu pracy. Świadczone usługi wykonujemy w ramach:

  • umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp,
  • jednorazowych zleceń.

romby-BHP-SEKAKorzyści
Służbą bhp obejmujemy wszystkie zakłady wskazane przez klienta, także takie, w których pracownik etatowy nie chce podjąć zatrudnienia.

Zapewniamy całodobowy nadzór oraz stałe zastępstwo w razie choroby i urlopów, co znacznie zmniejsza koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawcę.

Gwarantujemy dostępność do świadczonych usług na tym samym, wysokim poziomie – jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy konieczne staje się fachowe reprezentowanie pracodawcy podczas czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy w poszczególnych placówkach.

Bierzemy aktywny udział w ustaleniu okoliczności zdarzenia i opracowanie dokumentacji w razie wystąpienia wypadku pracownika.

Poziom naszych usług jest stale weryfikowany przez wewnętrzny Dział Nadzoru, w firmach o strukturze sieciowej nad jednolitym poziomem wdrażania procedur czuwają koordynatorzy.

Prowadzimy szkolenia bhp w placówkach terenowych klienta, nie ma więc konieczności delegowania nowego pracownika do centrali lub etatowego behapowca do oddziału.

Zawsze słuchaj ekspertów. Powiedzą Ci, co jest niemożliwe i dlaczego.
A potem po prostu zrób to.

Heinlein Robert

Zapisz się na nasz newsletter!