SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

ADMINISTRACJA KADR

  • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej.
  • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu pracy.
  • Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności.
  • Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania.
  • Asystowanie i współpraca z Klientem przy kontrolach ZUS, PIP, US.