SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

ADMINISTRACJA PŁAC PRACOWNIKÓW

 
  • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta.
  • Wyliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, opiekuńczych, ekwiwalentów za urlop oraz innych składników wynagrodzenia.
  • Realizacja wypłat dla pracowników oraz zapłata zobowiązań wobec ZUS i US z wydzielonego subkonta płacowego.
  • Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. zakodowane paski płac).
  • Przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, US, PFRON, GUS.
  • Przygotowywanie zaświadczeń, druków i informacji dla pracowników.
  • Administracja płac osób zatrudnionych na podstawie niepracowniczych form zatrudnienia (umowy o dzieło, zlecenia itp.).
  • Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.