SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

do kogo jest skierowana usługa obsługa kadrowo płacowa?

 

Kadry-i-place-200x200-SEKAOdbiorcami naszych usług są przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, jak i te z branży budowlanej, handlowej czy usługowej.

Obowiązki KADROWO-PŁACOWE ze względu na złożoność i częste zmiany przepisów w zakresie prawa pracy niejednokrotnie przysparzają przedsiębiorcom trudności. Zdarza się bowiem, że jedna osoba nie jest w stanie sama wykonywać wszystkich czynności wynikających z obowiązujących przepisów.

Podstawowe zadania działu kadr i płac wymagają ciągłego podnoszenia kwalifikacji i śledzenia zmian w przepisach, a są to:

  • naliczanie wynagrodzeń,
  • wyliczanie podstawy zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
  • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON czy GUS.

PROFESJONALNY OBIEKTYWIZM

Firma SEKA zapewnia firmom usługi, dzięki którym z powodzeniem zarządzać będą kadrami i płacami na poziomie nieodbiegającym od globalnych korporacji, jednocześnie dostosowując swoją ofertę do wielkości przedsiębiorstw i specyfiki rynku pracy cechującego reprezentowaną przez nie branżę.

Specjalista zatrudniony w ramach outsorcingu ma możliwość bardziej obiektywnej oceny procesu zarządzania kadrami, gdyż:

  • po pierwsze – nie pozostaje w relacji zatrudniony–pracodawca,
  • po drugie – nadzorując firmy z różnych branż, ma większe doświadczenie i bardziej wszechstronną wiedzę, gdyż spotykał się z podobnymi zagadnieniami w innych przedsiębiorstwach.
  • po trzecie – jakość jego pracy jest stale weryfikowana przez wewnętrzny Dział PRAWNY, regularnie przeprowadzający audyty wewnętrzne.