SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W ZAKRESIE KADROWO-PŁACOWYM

  • Przygotowywanie niestandardowych, nieperiodycznych raportów zgodnych z oczekiwaniami Klienta.
  • Przygotowywanie wniosków do celów emerytalno-rentowych (druki ZUS Rp-7), pomoc przy wypełnianiu druków Kp-1 oraz ZUS Rp-6.
  • Korekty deklaracji ZUS z lat ubiegłych, sprzed okresu świadczenia usług na rzecz danego Klienta.
  • Przygotowanie audytu płac i akt osobowych.
  • Przygotowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS.