SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

NASI EKSPERCI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Świadczymy usługi z zakresu ochrony środowiska w całej Polsce. Mając na uwadze tempo zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska, stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w cyklicznych szkoleniach i konferencjach.

 

Nasz doświadczony zespół składa się z pracowników zatrudnionych w centrali i w oddziałach.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów, do której należą:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/12/Grazyna-Kutla-ochrona-srodowiska-seka-pl.png
Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Analityka w ochronie środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskiem wg ISO-14001. W SEKA S.A. odpowiedzialna za merytoryczne wsparcie specjalistów ochrony środowiska oraz nadzór nad jakością ich pracy.

Kontakt: tel. 22 517 88 76 | kom. 501 534 984 | e-mail: grazyna.kutla@seka.pl


zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/236_default_original.png
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej wydziału Organizacji i Zarządzania. Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg ISO-14001. Nadzoruje pracę oddziałów SEKA S.A. w aspekcie handlowym i merytorycznym oraz odpowiada za pierwszy kontakt z klientem.

Kontakt: tel. 32 700 22 36 | kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl


zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/12/Tomasz-Gurgul-ochrona-srodowiska-kontakt-seka-pl.png
Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada siedmioletnie doświadczenie pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem wniosków z zakresu ochrony środowiska (pozwolenia zintegrowane, raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodnoprawne, wnioski i zgłoszenia z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza, przeglądy ekologiczne).

Kontakt: kom. 512 376 354 | e-mail: tomasz.gurgul@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/07/Katarzyna-Oćwieja-mgr-ochrony-środowiska-SEKA-SA-oddz-Warszawa.jpg
Mgr Ochrony Środowiska ze specjalnością Prawo i Zarządzanie Środowiskiem. Absolwentka studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska. Audytor wewnętrzny ISO 14001, pełnomocnik ds. gospodarowania odpadami. Z SEKA S.A., oddział Warszawa związana od 2012 roku. Zajmuje się: doradztwem środowiskowym, audytami – identyfikacją wymagań prawnych oraz oceną zgodności,  przygotowywaniem  Klientów do kontroli środowiskowych, opracowywaniem dokumentacji w tym rejestrów wymagań prawnych oraz prowadzeniem stałych nadzorów w powierzonych do obsługi firmach. W SEKA S.A. odpowiedzialna jest również za biznesowy kontakt z potencjalnymi Klientami, w ramach nawiązania współpracy na płaszczyźnie outsourcingu środowiskowego, jednorazowych zleceń bądź szkoleń.

 

 

Kontakt: tel.22 517 88 64 | kom. 513 345 090 | e-mail: katarzyna.ocwieja@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/11/Hanna-Wrzesinska-Torun-Bydgoszcz-kontakt-seka-pl.png
Absolwentka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zajmuje się prowadzeniem stałych nadzorów w firmach, doradztwem środowiskowym, opracowywaniem dokumentacji oraz sporządzaniem audytów środowiskowych.

 

 

Kontakt: tel. 56 640 20 37 | kom. 504 471 873 | e-mail: hanna.wrzesinska@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/01/Andrzej-Zgrajka-Warszawa-ochrona-srodowiska-kontakt-seka-pl.png
Jestem absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie ochrony środowiska i zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwach korporacyjnych. Zajmuję się doradztwem w zakresie ochrony środowiska i prawa chemicznego oraz sporządzaniem dokumentacji środowiskowej. Specjalizuję się w opracowywaniu kart charakterystyki substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH i polskimi przepisami dotyczącymi chemikaliów.

 

 

Kontakt: tel. 501 306 311 | e-mail: andrzej.zgrajka@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/02/Sylwia-Hil-Król-Kielce-kontakt-seka-pl-ochrona-srodowiska.png
Mgr inż. ochrony środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz absolwentka studiów podyplomowych BHP na Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Posiada Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest pracownikiem SEKA S.A. od 2012 r. Zajmuje się prowadzeniem stałych nadzorów w firmach, doradztwem środowiskowym, opracowywaniem dokumentacji oraz sporządzaniem audytów środowiskowych. Ponadto odpowiada za kontakt handlowy z klientami, polegający na przygotowywaniu ofert i spotkań, uczestniczeniu w wizjach lokalnych.

 

 

tel. 41 230 98 55 | kom. 503 091 045 | e-mail: sylwia.hil@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2018/04/Agnieszka-Panek_159x159.jpg
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na kierunku ochrona środowiska. Ukończyła studia podyplomowe pn. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w systemach człowiek – środowisko” na Politechnice Wrocławskiej. Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-EN/OHSAS 18001. Wieloletni pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, specjalizujący się w sprawach dotyczących zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Aktualnie, realizuje zadania w zakresie prowadzenia stałych nadzorów w przedsiębiorstwach, doradztwa, przeprowadzania audytów środowiskowych, a także opracowywania dokumentacji, sporządzania raportów i sprawozdań.

 

 

Kontakt: kom. 515 030 770 | e-mail: agnieszka.panek@seka.pl

Ukończył Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Posiada 15-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji środowiskowej, obejmującej: pozwolenia zintegrowane, karty informacyjne przedsięwzięć, raporty oddziaływania na środowisko, wnioski z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza.
Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz absolwent studiów podyplomowych GIS na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Zajmuje się prowadzeniem stałych nadzorów w firmach, doradztwem środowiskowym, opracowywaniem dokumentacji oraz sporządzaniem audytów środowiskowych.

 

 

Kontakt: tel. 32 700 22 35 | kom.515 030 269| e-mail: maciej.czechowski@seka.pl

Absolwentka m. in.: Politechniki Rzeszowskiej na kierunku zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, UMCS w Lublinie na kierunku administracji. Od 2011 roku zajmuje się  ochroną środowiska w firmach produkcyjnych z branży obróbki metali, recyklingu i logistyki. Od lipca 2016 roku związana z Seka S.A. Oddział Rzeszów.  Prywatnie zajmuje się fotografią i podróżowaniem.

 

 

Kontakt: tel. 17 717 65 20| kom. 501 068 576 | e-mail: monika.oko@seka.pl

mgr ochrony środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest pracownikiem SEKA S.A. od 2012 r. Zajmuje się przeprowadzaniem audytów środowiskowych oraz bieżącym doradztwem, sporządzaniem wybranej dokumentacji środowiskowej (np. wnioski dot. odpadów, operaty wodnoprawne), pełnieniem stałych nadzorów w ramach których opracowywane są odpowiednie sprawozdania. Ponadto odpowiada za kontakt handlowy z klientami, polegający na przygotowywaniu ofert i spotkań, uczestniczeniu w wizjach lokalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: tel. 12 203 19 24 | kom. 506 497 204 | e-mail: katarzyna.lucka@seka.pl

Absolwentka  Studiów doktoranckich Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego o kierunku BIOFIZYKA. Posiada jedenastoletnie doświadczenie pracy dotyczącej bhp i ochrony środowiska. Z SEKA S.A., oddział Łódź związana od 2009 roku. Zajmuje się sporządzaniem audytów, przygotowywaniem Klientów do kontroli środowiskowych, opracowywaniem dokumentacji oraz prowadzeniem stałych nadzorów w powierzonych do obsługi firmach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: tel. 501101417 | mail: monika.ogrodowczyk@seka.pl