Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Sprawozdania Środowiskowe

Funkcjonowanie firmy w określonym środowisku nie pozostaje bez znaczenia dla jego stanu. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na otoczenie może mieć różną formę i zakres. Może dojść np. do emisji szkodliwych pyłów i ścieków, a także do produkcji odpadów ubocznej odpadów takich jak skrawki metali czy ścinki tkanin. Poza działaniem uznawanym za szkodliwe i traktowanym w kategorii przestępstwa, przedsiębiorca w świetle prawa może też „korzystać ze środowiska”. Tym zwrotem określa się wszelkie działania, które są częścią codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa i powodują emisję szkodliwych zanieczyszczeń na niewielką skalę.  Do takich działań zaliczają się np. prowadzenie pojazdów z silnikiem spalinowym, świadczenie usług medycznych czy korzystanie z kotłowni.

Firmy i osoby prywatne, które korzystają ze środowiska, mają obowiązek sporządzać sprawozdania środowiskowe. Są to szczegółowe wykazy działań zwianych z wprowadzaniem do atmosfery gazów, pyłów lub innych substancji szkodliwych. Ich ewidencja stanowi podstawę do obliczenia rocznej opłaty, która jest formą rekompensaty za spowodowane szkody. Sprawozdania środowiskowe są przygotowywane w formie tabeli, której zawartość określa ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Kto powinien sporządzać sprawozdania środowiskowe?

Przepisy szczegółowo określają, kogo obowiązują coroczne sprawozdania środowiskowe i związane z nimi opłaty. Zestawienie muszą przygotowywać nie tylko firmy, ale również spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki zarządzające infrastrukturą publiczną, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, instytucje publiczne oraz osoby prywatne. W przypadku tych ostatnich obowiązek dotyczy osób, które:

  • prowadzą prywatną praktykę lekarską lub świadczą inne usługi medyczne,
  • prowadzą uprawy rolne, ogrodnicze, sadownicze, zajmują się leśnictwem, hodowlą zwierząt czy rybołówstwem,
  • prowadzą działalność, która wymaga specjalnego zezwolenia w zakresie korzystania ze środowiska.

Sprawozdania środowiskowe obejmują wykaz działań, na których skutek do środowiska są wprowadzane różne substancje. Mogą to być procesy technologiczne, takie jak malowanie, lakierowanie, wędzenie czy spawanie, ale też hodowla drobiu, prowadzenie stacji paliw lub korzystanie ze środków transportu z silnikami spalinowymi.

W SEKA przygotowujemy sprawozdania środowiskowe

Sprawozdania środowiskowe są dokumentami, których przygotowanie wymaga wiedzy i doświadczenia. Jednym z problemów, jaki pojawia się przy ich tworzeniu, jest kwestia poprawnej interpretacji rodzajów działań, które powinny zostać ujęte w wykazie. Ponadto dokument powinien być przygotowany zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest też samodzielne obliczenie wysokości opłaty środowiskowej na podstawie wytycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu oraz w obwieszczeniu Ministra Środowiska.

Specjaliści z Seka wspierają w tym zadaniu przedsiębiorców i osoby prywatne. Przygotowujemy sprawozdania środowiskowe i obliczamy należne opłaty, oszczędzając czas właścicieli firm i przedstawicieli innych podmiotów gospodarczych.

NASI EKSPERCI

Świadczymy usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska w całej Polsce. Mając na uwadze tempo zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska, stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez cykliczne szkolenia.

Nasz doświadczony zespół składa się z pracowników zatrudnionych w centrali i w oddziałach.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów, do której należą:


Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej wydziału Organizacji i Zarządzania. Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg ISO-14001. Nadzoruje pracę oddziałów SEKA S.A. w aspekcie handlowym i merytorycznym oraz odpowiada za pierwszy kontakt z klientem.

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada siedmioletnie doświadczenie pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem wniosków z zakresu ochrony środowiska (pozwolenia zintegrowane, raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodnoprawne, wnioski i zgłoszenia z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza, przeglądy ekologiczne).
Ukończył Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Posiada 15-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji środowiskowej, obejmującej: pozwolenia zintegrowane, karty informacyjne przedsięwzięć, raporty oddziaływania na środowisko, wnioski z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza.
Ponadto w naszych oddziałach zatrudniamy następujących ekspertów: