Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Raport KOBiZE

Problemy zwiane z ochroną środowiska są obecnie mocno odczuwane przez każdą firmę. Z roku na rok są wdrażane nowe przepisy, które nakładają na podmioty gospodarcze obowiązek sporządzania różnych sprawozdań i naliczania opłat. Obok licznych sprawozdań i rozliczeń za gospodarcze korzystanie ze środowiska, odprowadzanie ścieków, produkcję odpadów, czy ewidencjonowanie użytego sprzętu elektronicznego od kilkunastu lat przedsiębiorców obowiązuje też raport KOBiZE. Zarówno ten ostatni dokument, jak i wiele innych dotyczących środowiska wymaga do prawidłowego przygotowania umiejętności i doświadczenia. Efektem ich braku jest zaniedbywanie obowiązku lub popełnianie błędów, które owocują pokaźnymi mandatami. Raport KOBiZE to jedno z wielu sprawozdań, którego sporządzenie możecie Państwo zlecić ekspertom z firmy Seka.

Czym jest raport KOBiZE i kogo obowiązuje?

Raport KOBiZE jest sprawozdaniem składanym każdego roku do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Ten obowiązek nakłada na podmioty gospodarcze Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Natomiast od 1 stycznia 2019 r., na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska podmiot, który korzysta ze środowiska, ma obowiązek złożenia sprawozdania marszałkowi województwa, przygotowanego na podstawie raportu KOBiZE. Dokument powinien być przygotowywany przez wszystkie firmy bez względu na to, czy są wielkimi przedsiębiorstwami, czy małymi lokalnymi zakładami wytwórczymi. Nie ma też znaczenia, jaki jest poziom szkód wyrządzanych środowisku. Raport KOBiZE musi przygotować zarówno duża ciepłownia czy lakiernia, jak i firma, która jedynie korzysta z kilku samochodów osobowych.

Czy raport KOBiZE jest obowiązkowy?

W myśl wymienionej wcześniej ustawy, składanie dorocznego raportu KOBiZE jest obowiązkowe. Jednak pomimo to, za jego niezłożenie lub popełnienie błędów w przygotowaniu dokumentu ustawa nie przewiduje sankcji karnych. Nie oznacza to jednak, że zaniedbanie tej powinności może przejść bez konsekwencji. Dokument może okazać się niezbędny w przypadku kontroli przeprowadzanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W przypadku braku raportu, konieczność jego uzupełnienia z pewnością znajdzie się w zaleceniach pokontrolnych, a pominięcie ich zaowocuje mandatem.

Jakie informacje zawiera raport KOBiZE?

Podmioty gospodarcze, które powinny sporządzać raport KOBiZE, muszą umieścić w nim informacje dotyczące:

  • wielkości emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do atmosfery oraz innych lotnych substancji,
  • rozmiarów produkcji i rodzaju paliw oraz innych surowców, jakie towarzyszą emisjom,
  • zastosowanych środków technicznych ograniczających emisję,
  • wielkości zredukowanej emisji na skutek stosowania tych środków
  • przewidywanych wielości przyszłych emisji związanych z uruchomieniem nowych przedsięwzięć.

Raport KOBiZE jest skomplikowanym dokumentem, którego zrozumienie i przygotowanie wymaga doświadczenia. Stały wzrost nacisku na ochronę środowiska w przyszłości może doprowadzić, do tego, że złożenie tego dokumentu będzie uwarunkowane karami finansowymi. Aby przygotować się do tego i wdrożyć w nowy obowiązek, warto już dziś zadbać o jego dopełnianie. Zachęcamy do nawiązania współpracy z Seka. Nasi eksperci pomogą Państwu w przygotowaniu dorocznych raportów KOBiZE.

NASI EKSPERCI

Świadczymy usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska w całej Polsce. Mając na uwadze tempo zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska, stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez cykliczne szkolenia.

Nasz doświadczony zespół składa się z pracowników zatrudnionych w centrali i w oddziałach.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów, do której należą:


Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej wydziału Organizacji i Zarządzania. Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg ISO-14001. Nadzoruje pracę oddziałów SEKA S.A. w aspekcie handlowym i merytorycznym oraz odpowiada za pierwszy kontakt z klientem.

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada siedmioletnie doświadczenie pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem wniosków z zakresu ochrony środowiska (pozwolenia zintegrowane, raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodnoprawne, wnioski i zgłoszenia z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza, przeglądy ekologiczne).
Ukończył Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Posiada 15-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji środowiskowej, obejmującej: pozwolenia zintegrowane, karty informacyjne przedsięwzięć, raporty oddziaływania na środowisko, wnioski z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza.
Ponadto w naszych oddziałach zatrudniamy następujących ekspertów: