Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

System zarządzania środowiskiem ISO 14001

Przedsiębiorstwa i podmioty wdrażające system zarządzania środowiskiem stają się automatycznie bardziej wiarygodnymi partnerami. Każda działalność biznesowa w mniejszym lub większym stopniu wpływa na środowisko naturalne. Zadaniem każdej organizacji jest więc po pierwsze identyfikacja wynikających z tej działalność zagrożeń, po drugie zaś ciągłe doskonalenie procesów związanych z zarządzaniem środowiskowym. Obecnie obowiązująca norma to system zarządzania środowiskiem ISO 14001 wprowadzony 1996 roku. Dobrym sposobem na pełne wdrożenie systemy jest skorzystanie z doświadczenia specjalistów, co możemy naszym klientom zaoferować w SEKA.

System zarządzania środowiskiem ISO 14001 – korzyści wynikające z wdrożenia

Normy ISO 14001 tworzą powszechnie znany i akceptowany na całym świecie system zarządzania środowiskiem. Jego polska wersja pojawiła się w roku 2005 pod nazwą PN-EN ISO 14001:2005. System składa się z czterech etapów: panowania, wdrażania, kontroli i działania opartych o cykl Deminga. Chociaż system zarządzania środowiskiem ISO 14001 nie jest dla większości organizacji obowiązkowy, stanowi powszechnie uznawany zbiór dobrych praktyk, a uzyskanie certyfikatu ISO 14001 wiąże się z korzyściami. Należą do nich:

 • poprawa troski o środowisko,
 • poprawa wizerunku organizacji posiadającej certyfikat,
 • budowa wiarygodności przedsiębiorstwa,
 • wzrost znaczenia w lokalnej spółczesności i samorządzie – CSR,
 • możliwość pozyskania nowych kontrahentów kładących nacisk na ekologię,
 • redakcja kosztów dzięki zracjonalizowanej polityce surowcowej.

System zarządzania środowiskiem we współpracy z SEKA

Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom w sposób zgodny z potrzebami organizacji. ISO 14001 ma zastosowanie dla każdej organizacji. Profesjonalny system zarządzania środowiskiem wdrożony we współpracy z SEKA pozwoli na znaczne usprawnienie związanych z tym zagadnieniem procesów. Należą do nich między innymi:

 • uporządkowanie stanu formalnoprawnego – zgodność lub większe prawdopodobieństwo zgodności z wymaganiami prawnymi,
 • łatwiejsze uzyskiwanie pozwoleń i zatwierdzeń dzięki spełnieniu wymagań prawnych,
 • redukcja wytwarzania zanieczyszczeń i odpadów,
 • redukcja kosztów usuwania odpadów i kosztów energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska,
 • zapobieganie wystąpieniu ryzyka środowiskowego, a przez to obniżenie kosztów potencjalnych kar i odszkodowań.

System zarządzania środowiskiem – wsparcie naszych ekspertów

System zarządzania środowiskiem warto powierzyć ekspertom doskonale zorientowanych w obowiązujących aktualnie normach prawnych. W SEKA wspieramy w ten sposób naszych Klientów reprezentujących różne branże od wielu lat, dlatego jesteśmy w stanie szybko i trafnie zdiagnozować potrzeby klientów i zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania. Dokładamy wszelkich starań, by dostarczony przez nas system zarządzania środowiskiem spełniał swoje nadrzędne funkcje i zapewnił przedsiębiorstwu oszczędności oraz bezpieczeństwo. Nasi specjaliści w razie potrzeby korzystają z pomocy wybitnych ekspertów związanych z ochroną środowiska, co zapewnia naszym usługą najwyższą jakość.

NASI EKSPERCI

Świadczymy usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska w całej Polsce. Mając na uwadze tempo zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska, stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez cykliczne szkolenia.

Nasz doświadczony zespół składa się z pracowników zatrudnionych w centrali i w oddziałach.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów, do której należą:

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/12/Grazyna-Kutla-ochrona-srodowiska-seka-pl.png
Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Analityka w ochronie środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskiem wg ISO-14001. W SEKA S.A. odpowiedzialna za merytoryczne wsparcie specjalistów ochrony środowiska oraz nadzór nad jakością ich pracy.

Kontakt: tel. 22 517 88 76 | kom. 501 534 984 | e-mail: grazyna.kutla@seka.pl


zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/12/aleksander_florek_159x159.jpg
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej wydziału Organizacji i Zarządzania. Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg ISO-14001. Nadzoruje pracę oddziałów SEKA S.A. w aspekcie handlowym i merytorycznym oraz odpowiada za pierwszy kontakt z klientem.

Kontakt: tel. 32 700 22 36 | kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl


zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/12/Tomasz-Gurgul-ochrona-srodowiska-kontakt-seka-pl.png
Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada siedmioletnie doświadczenie pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem wniosków z zakresu ochrony środowiska (pozwolenia zintegrowane, raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodnoprawne, wnioski i zgłoszenia z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza, przeglądy ekologiczne).

Kontakt: kom. 512 376 354 | e-mail: tomasz.gurgul@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/07/Katarzyna-Oćwieja-mgr-ochrony-środowiska-SEKA-SA-oddz-Warszawa.jpg
Mgr Ochrony Środowiska ze specjalnością Prawo i Zarządzanie Środowiskiem. Absolwentka studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska. Audytor wewnętrzny ISO 14001, pełnomocnik ds. gospodarowania odpadami. Z SEKA S.A., oddział Warszawa związana od 2012 roku. Zajmuje się: doradztwem środowiskowym, audytami – identyfikacją wymagań prawnych oraz oceną zgodności,  przygotowywaniem  Klientów do kontroli środowiskowych, opracowywaniem dokumentacji w tym rejestrów wymagań prawnych oraz prowadzeniem stałych nadzorów w powierzonych do obsługi firmach. W SEKA S.A. odpowiedzialna jest również za biznesowy kontakt z potencjalnymi Klientami, w ramach nawiązania współpracy na płaszczyźnie outsourcingu środowiskowego, jednorazowych zleceń bądź szkoleń.

Kontakt: tel.22 517 88 64 | kom. 513 345 090 | e-mail: katarzyna.ocwieja@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/11/Hanna-Wrzesinska-Torun-Bydgoszcz-kontakt-seka-pl.png
Absolwentka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zajmuje się prowadzeniem stałych nadzorów w firmach, doradztwem środowiskowym, opracowywaniem dokumentacji oraz sporządzaniem audytów środowiskowych.

Kontakt: tel. 56 640 20 37 | kom. 504 471 873 | e-mail: hanna.wrzesinska@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/01/Andrzej-Zgrajka-Warszawa-ochrona-srodowiska-kontakt-seka-pl.png
Jestem absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie ochrony środowiska i zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwach korporacyjnych. Zajmuję się doradztwem w zakresie ochrony środowiska i prawa chemicznego oraz sporządzaniem dokumentacji środowiskowej. Specjalizuję się w opracowywaniu kart charakterystyki substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH i polskimi przepisami dotyczącymi chemikaliów.

Kontakt: tel. 501 306 311 | e-mail: andrzej.zgrajka@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/02/Sylwia-Hil-Król-Kielce-kontakt-seka-pl-ochrona-srodowiska.png
Mgr inż. ochrony środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz absolwentka studiów podyplomowych BHP na Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Posiada Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest pracownikiem SEKA S.A. od 2012 r. Zajmuje się prowadzeniem stałych nadzorów w firmach, doradztwem środowiskowym, opracowywaniem dokumentacji oraz sporządzaniem audytów środowiskowych. Ponadto odpowiada za kontakt handlowy z klientami, polegający na przygotowywaniu ofert i spotkań, uczestniczeniu w wizjach lokalnych.

tel. 41 230 98 55 | kom. 503 091 045 | e-mail: sylwia.hil@seka.pl

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2018/04/Agnieszka-Panek_159x159.jpg
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na kierunku ochrona środowiska. Ukończyła studia podyplomowe pn. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w systemach człowiek – środowisko” na Politechnice Wrocławskiej. Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-EN/OHSAS 18001. Wieloletni pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, specjalizujący się w sprawach dotyczących zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Aktualnie, realizuje zadania w zakresie prowadzenia stałych nadzorów w przedsiębiorstwach, doradztwa, przeprowadzania audytów środowiskowych, a także opracowywania dokumentacji, sporządzania raportów i sprawozdań.

Kontakt: kom. 515 030 770 | e-mail: agnieszka.panek@seka.pl

Ukończył Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Posiada 15-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji środowiskowej, obejmującej: pozwolenia zintegrowane, karty informacyjne przedsięwzięć, raporty oddziaływania na środowisko, wnioski z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza.
Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz absolwent studiów podyplomowych GIS na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Zajmuje się prowadzeniem stałych nadzorów w firmach, doradztwem środowiskowym, opracowywaniem dokumentacji oraz sporządzaniem audytów środowiskowych.

Kontakt: tel. 32 700 22 35 | kom.515 030 269| e-mail: maciej.czechowski@seka.pl

Absolwentka m. in.: Politechniki Rzeszowskiej na kierunku zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, UMCS w Lublinie na kierunku administracji. Od 2011 roku zajmuje się  ochroną środowiska w firmach produkcyjnych z branży obróbki metali, recyklingu i logistyki. Od lipca 2016 roku związana z Seka S.A. Oddział Rzeszów.  Prywatnie zajmuje się fotografią i podróżowaniem.

Kontakt: tel. 17 717 65 20| kom. 501 068 576 | e-mail: monika.oko@seka.pl

mgr ochrony środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest pracownikiem SEKA S.A. od 2012 r. Zajmuje się przeprowadzaniem audytów środowiskowych oraz bieżącym doradztwem, sporządzaniem wybranej dokumentacji środowiskowej (np. wnioski dot. odpadów, operaty wodnoprawne), pełnieniem stałych nadzorów w ramach których opracowywane są odpowiednie sprawozdania. Ponadto odpowiada za kontakt handlowy z klientami, polegający na przygotowywaniu ofert i spotkań, uczestniczeniu w wizjach lokalnych.
Kontakt: tel. 12 203 19 24 | kom. 506 497 204 | e-mail: katarzyna.lucka@seka.pl

Absolwentka  Studiów doktoranckich Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego o kierunku BIOFIZYKA. Posiada jedenastoletnie doświadczenie pracy dotyczącej bhp i ochrony środowiska. Z SEKA S.A., oddział Łódź związana od 2009 roku. Zajmuje się sporządzaniem audytów, przygotowywaniem Klientów do kontroli środowiskowych, opracowywaniem dokumentacji oraz prowadzeniem stałych nadzorów w powierzonych do obsługi firmach.

Kontakt: tel. 501101417 | mail: monika.ogrodowczyk@seka.pl