×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

System zarządzania środowiskiem ISO 14001

Przedsiębiorstwa i podmioty wdrażające system zarządzania środowiskiem stają się automatycznie bardziej wiarygodnymi partnerami. Każda działalność biznesowa w mniejszym lub większym stopniu wpływa na środowisko naturalne. Zadaniem każdej organizacji jest więc po pierwsze identyfikacja wynikających z tej działalność zagrożeń, po drugie zaś ciągłe doskonalenie procesów związanych z zarządzaniem środowiskowym. Obecnie obowiązująca norma to system zarządzania środowiskiem ISO 14001 wprowadzony 1996 roku. Dobrym sposobem na pełne wdrożenie systemy jest skorzystanie z doświadczenia specjalistów, co możemy naszym klientom zaoferować w SEKA.

System zarządzania środowiskiem ISO 14001 – korzyści wynikające z wdrożenia

Normy ISO 14001 tworzą powszechnie znany i akceptowany na całym świecie system zarządzania środowiskiem. Jego polska wersja pojawiła się w roku 2005 pod nazwą PN-EN ISO 14001:2005. System składa się z czterech etapów: panowania, wdrażania, kontroli i działania opartych o cykl Deminga. Chociaż system zarządzania środowiskiem ISO 14001 nie jest dla większości organizacji obowiązkowy, stanowi powszechnie uznawany zbiór dobrych praktyk, a uzyskanie certyfikatu ISO 14001 wiąże się z korzyściami. Należą do nich:

 • poprawa troski o środowisko,
 • poprawa wizerunku organizacji posiadającej certyfikat,
 • budowa wiarygodności przedsiębiorstwa,
 • wzrost znaczenia w lokalnej spółczesności i samorządzie – CSR,
 • możliwość pozyskania nowych kontrahentów kładących nacisk na ekologię,
 • redakcja kosztów dzięki zracjonalizowanej polityce surowcowej.

System zarządzania środowiskiem we współpracy z SEKA

Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom w sposób zgodny z potrzebami organizacji. ISO 14001 ma zastosowanie dla każdej organizacji. Profesjonalny system zarządzania środowiskiem wdrożony we współpracy z SEKA pozwoli na znaczne usprawnienie związanych z tym zagadnieniem procesów. Należą do nich między innymi:

 • uporządkowanie stanu formalnoprawnego – zgodność lub większe prawdopodobieństwo zgodności z wymaganiami prawnymi,
 • łatwiejsze uzyskiwanie pozwoleń i zatwierdzeń dzięki spełnieniu wymagań prawnych,
 • redukcja wytwarzania zanieczyszczeń i odpadów,
 • redukcja kosztów usuwania odpadów i kosztów energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska,
 • zapobieganie wystąpieniu ryzyka środowiskowego, a przez to obniżenie kosztów potencjalnych kar i odszkodowań.

System zarządzania środowiskiem – wsparcie naszych ekspertów

System zarządzania środowiskiem warto powierzyć ekspertom doskonale zorientowanych w obowiązujących aktualnie normach prawnych. W SEKA wspieramy w ten sposób naszych Klientów reprezentujących różne branże od wielu lat, dlatego jesteśmy w stanie szybko i trafnie zdiagnozować potrzeby klientów i zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania. Dokładamy wszelkich starań, by dostarczony przez nas system zarządzania środowiskiem spełniał swoje nadrzędne funkcje i zapewnił przedsiębiorstwu oszczędności oraz bezpieczeństwo. Nasi specjaliści w razie potrzeby korzystają z pomocy wybitnych ekspertów związanych z ochroną środowiska, co zapewnia naszym usługą najwyższą jakość.

NASI EKSPERCI

Świadczymy usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska w całej Polsce. Mając na uwadze tempo zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska, stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez cykliczne szkolenia.

Nasz doświadczony zespół składa się z pracowników zatrudnionych w centrali i w oddziałach.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów, do której należą:

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej wydziału Organizacji i Zarządzania. Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg ISO-14001. Nadzoruje pracę oddziałów SEKA S.A. w aspekcie handlowym i merytorycznym oraz odpowiada za pierwszy kontakt z klientem.
Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada siedmioletnie doświadczenie pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem wniosków z zakresu ochrony środowiska (pozwolenia zintegrowane, raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodnoprawne, wnioski i zgłoszenia z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza, przeglądy ekologiczne).
Ukończył Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Posiada 15-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji środowiskowej, obejmującej: pozwolenia zintegrowane, karty informacyjne przedsięwzięć, raporty oddziaływania na środowisko, wnioski z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza.
Ponadto w naszych oddziałach zatrudniamy następujących ekspertów: