SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

wyszukiwarka szkoleń
„Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”

Henry Ford

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Szkolenia-Prawo-pracy-200x200-SEKA-SARegulacje prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obowiązują każdego właściciela firmy, a ich nieprzestrzeganie może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami, łącznie z odpowiedzialnością karną. By działać zgodnie z polskim prawem, nie wystarczy śledzić zmiany w publikacjach branżowych, należy też poznać stosowanie obowiązujących przepisów w praktyce. Nasze szkolenia zapewniają dostęp do aktualnej i kompletnej wiedzy prawnej, przekazywanej w sposób profesjonalny i rzeczowy, co gwarantuje nabycie umiejętności jej praktycznego zastosowania i wdrażania.

Prawo pracy jest to szczególna dziedzina prawna, która obowiązuje zarówno pracodawcę, jak i pracownika. To tam zgromadzone i opisane zostały prawa i obowiązki obydwu stron, które łączy ze sobą stosunek pracy.

Dzięki znajomości prawa pracy, pracodawca wie, ile może wymagać od swojego pracownika, jakie zapisy zawierane w umowach są legalne i jakie oczekiwania może stawiać swoim pracownikom. Jednocześnie, wie też, jakie konsekwencje wobec niesubordynacji może ewentualnie wyciągać. Karanie pracowników za nieprzestrzeganie regulaminu danego zakładu pracy jest możliwe, ale w pewnych, jasno określonych granicach. Nie ma tu miejsca na pełną dowolność i swobodę. Przy czym przekroczenie tych granic jest jednoznacznie złamaniem prawa, o czym pracodawcy powinni wiedzieć, by tego nie robić.

Pracownik, jako osoba związana z pracodawcą umową ma wobec niego obowiązki, ale ma również przywileje. Ich respektowanie należy do obowiązków pracodawcy. Czasem wręcz, wbrew woli pracownika, trzeba się z tych przywilejów wywiązać (np. rozliczenie urlopu z pracownikiem). Wiedza i znajomość poszczególnych elementów tej współpracy powoduje, że relacje w firmie są zdrowe, bezpieczne i przede wszystkim legalne. Obydwie strony realizują wobec siebie swoje obowiązki i egzekwują swoje przywileje.

Ubezpieczenia społeczne zaś to drugi, ale również bardzo istotny element prawa pracy i pewnego zobowiązania pracodawcy wobec pracownika. Państwowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika jest obowiązkiem pracodawcy. Również po stronie pracodawcy spoczywa konieczność prawidłowego wyliczenia wysokości składek za to ubezpieczenie. Wszelkie nieprawidłowości mogą pociągać za sobą poważne skutki prawne, łącznie z karami finansowymi, a to może znacząco obciążyć przedsiębiorcę.

Zdobycie rzetelnej wiedzy w tym zakresie, wraz z komentarzami i praktycznym jej zastosowaniem może się okazać nie tylko ogromnym usprawnieniem w pracy, ale wręcz sposobem na uchronienie się przed dużymi trudnościami.

W ramach tej usługi oferujemy szkolenia:

1. Kadry i płace

Ofertę tego szkolenia kierujemy zarówno do osób rozpoczynających pracę na stanowiskach specjalistycznych z zakresu kadr i płac, jak i do specjalistów pragnących poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Szczegółowe i najnowsze regulacje z zakresu prawa pracy, wsparcie w interpretacji obowiązujących przepisów oraz sposoby ich stosowania w praktyce. Naliczanie pensji pracownikom, rozliczanie ich nieobecności spowodowanych chorobą, rozliczanie urlopów i należnych świadczeń. Sposoby rekrutowania i zatrudniania na różnorodne stanowiska. Te i wiele więcej zagadnień, które pomogą i usprawnią zarządzanie działem kadrowym w przedsiębiorstwie.

2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Szkolenia z zakresu prawa pracy kierowane są do każdego pracodawcy, który chce uniknąć konsekwencji wynikających z nieznajomości regulacji prawnych i ich zmian.

Szczegółowe zapoznanie z prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców. Sposoby egzekwowania obowiązków i realizowania powierzonych zadań przez pracowników, możliwe i dopuszczalne formy rozliczania pracowników z niedociągnięć i zaniedbań. Ponadto, sposoby rozliczania czasu pracy, konstruowanie umów, organizacja urlopów i funduszu socjalnego w pracy i wiele innych elementów, które są bardzo jasno i jednoznacznie uregulowane przepisami prawa, a przez to bardzo sprawnie pozwalają ułożyć stosunki i relacje w firmie.

NASI EKSPERCI

Od ponad 28 lat szkolimy i prowadzimy kursy dla firm, instytucji oraz osób prywatnych.

Od prawie 28 lat szkolimy i prowadzimy kursy dla firm, instytucji oraz osób prywatnych. Współpracujemy z szerokim gronem profesjonalnych trenerów i wykładowców, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Obecnie nasz zespół trenerski składa się z ponad 400 osób. Są wśród nich praktycy z danej dziedziny, wykładowcy wyższych uczelni i uznane autorytety. Nasi eksperci są też autorami licznych publikacji w wiodących pismach branżowych.

Działamy na terenie całej Polski i świadczymy usługi wysokiej jakości, co potwierdza uzyskanie Certyfikatu ISO 9001:2008, a także Certyfikatu uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nadany przez CIOP-PIB. Dzięki naszym profesjonalnym trenerom, dzięki ich wiedzy jesteśmy ekspertami na każdym polu naszej działalności i zdobywamy zaufanie na terenie całego kraju.

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE