SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Szkolenie z prawa zamówień publicznych

wyszukiwarka szkoleń
„Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”

Henry Ford

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szkolenia-Prawo-zamówień-publicznych-200x200-SEKA-SA
Szkolenia z prawa zamówień publicznych to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą pozyskać wiedzę oraz nabyć umiejętności strategicznego i efektywnego przeprowadzania przetargów w sektorze środków publicznych. Usługę szkoleniową kierujemy zarówno do Wykonawców, którzy prezentują swoje oferty, jak i do Zamawiających, którzy dokonują wyboru oferty w pełni odpowiadającej na ich potrzeby realizacyjne.

Szkolenia z prawa zamówień publicznych – zakres wiedzy

Organizowane przez nas szkolenia z prawa zamówień publicznych obejmują pełen zakres wiedzy związanej z przetargami publicznymi. Poza kwestiami formalnymi i obowiązującym prawem kładziemy nacisk na atrakcyjny i przejrzysty sposób prezentacji oferty, co zwiększa szansę wygrania przetargu w przypadku potencjalnych wykonawców. Uczestnicy szkolenia z prawa zamówień publicznych dowiedzą się:

 • Jak skutecznie zaprezentować swoją ofertę, aby to właśnie ona stała się upragnionym rozwiązaniem dla Zamawiającego?
 • Jak efektownie zaplanować i przeprowadzić przetarg projektu zleceń publicznych?
 • Jakich błędów unikać podczas przygotowywania atrakcyjnej oferty?
 • Jak przygotować się do kontroli projektu oraz jak reagować na ewentualne uchybienia?

Aby poznać odpowiedzi na powyższe pytania oraz nabyć praktycznych umiejętności z zakresu zamówień publicznych wystarczy zapisać się na szkolenie z dowolnym terminie. Specjalnie wyselekcjonowana kadra trenerów z bogatym doświadczeniem z zakresu działań w sektorze publicznym zaprezentuje praktyczne i sprawdzone rozwiązania zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców zleceń.

Szkolenia z prawa zamówień publicznych z punktu widzenia wykonawców 

Z perspektywy potencjalnych wykonawców szkolenia z prawa zamówień publicznych uwzględniają wszystkie formalne i praktyczne aspekty przygotowywania ofert do przetargów. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą doskonale przygotowani do swojej roli w postepowaniu przetargowym, unikną formalnych błędów, a także przygotują ofertę w najkorzystniejszych z punktu widzenia przedsiębiorcy sposób. Program szkolenia z prawa zamówień publicznych obejmuje:

 • prezentację zakresu podmiotowego i przedmiotowego stosowania prawa zamówień publicznych,
 • przegląd nowelizacji ustawy prawa zamówień publicznych,
 • praktyczne przygotowanie ofert pod względem sprzedażowym i dokumentacyjnym,
 • studia przypadku – wskazanie najczęściej popełnianych błędów przez wykonawców zleceń oraz rozwiązań mających na celu ich unikanie,
 • opis charakterystyki poszczególnych trybów postępowania prawa zamówień publicznych oraz o różnych typach zawieranych umów w ich sprawach (umowy wraz z aneksami odwołującymi),
 • wskazanie możliwości działania przedsiębiorcy na każdym etapie trwania przetargu – składanie ofert, wycena ofert, odrzucenie ofert, wybór ofert, kończąc na unieważnieniu postępowania.

Szkolenia z prawa zamówień publicznych z punktu widzenia zamawiającego

Równie trudne zadanie jak przed potencjalnymi uczestnikami przetargów stoi przed osobą odpowiedzialną za jego organizację. Szkolenia z prawa zamówień publicznych uczą w jaki sposób prawidłowo przygotowywać dokumentację i regulamin. Pamiętamy, że prace związane nad przetargiem nie kończą się wraz z jego rozstrzygnięciem. Równie istotne kwestie stanowią między innymi procedury odwoławcze oraz egzekwowanie postanowień umowy. Dlatego program szkolenia z prawa zamówień publicznych obejmuje między innymi:

 • prezentację zasad realizacji zamówienia oraz sporządzania dokumentacji prawnej i treści regulaminu ogłaszanych przetargów,
 • wyróżnienie kluczowych warunków zamówienia,
 • ustalanie zasad w zakresu postępowania w trakcie konkursu – ocena ofert, weryfikacja ofert, odrzucenie/wybór wykonawcy,
 • prezentację sprawdzonych i skutecznych metod działania w przypadku postępowania bezkonkurencyjnego (z wolnej ręki) lub w przypadku zastosowania środków odwoławczych przez Wykonawcę,
 • przygotowanie praktyczne do przeprowadzania kontroli realizacji zamówień na każdym jej etapie oraz sposobów egzekwowania postanowień zawartych w umowie

NASI EKSPERCI

Od ponad 28 lat szkolimy i prowadzimy kursy dla firm, instytucji oraz osób prywatnych.

 

Od prawie 28 lat szkolimy i prowadzimy kursy dla firm, instytucji oraz osób prywatnych. Współpracujemy z szerokim gronem profesjonalnych trenerów i wykładowców, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Obecnie nasz zespół trenerski składa się z ponad 400 osób. Są wśród nich praktycy z danej dziedziny, wykładowcy wyższych uczelni i uznane autorytety. Nasi eksperci są też autorami licznych publikacji w wiodących pismach branżowych.

Działamy na terenie całej Polski i świadczymy usługi wysokiej jakości, co potwierdza uzyskanie Certyfikatu ISO 9001:2008, a także Certyfikatu uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nadany przez CIOP-PIB. Dzięki naszym profesjonalnym trenerom, dzięki ich wiedzy jesteśmy ekspertami na każdym polu naszej działalności i zdobywamy zaufanie na terenie całego kraju.

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE