SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Szkolenia, kursy i uprawnienia zawodowe

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

Do kogo skierowane są szkolenia BHP ON-LINE?

szkolenia-ppoz-seka-sa

Adresaci:
Poniższy program szkolenia skierowany jest do wszystkich pracowników.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Program szkolenia:

1. Zjawisko pożaru:

  • warunki zaistnienia pożaru oraz drogi jego rozprzestrzeniania się,
  • czynniki mogące zainicjować zapłon,
  • materiały pożarowo niebezpieczne.

2. Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych najczęściej stosowane w budynkach:

  • system sygnalizacji pożarowej,
  • systemy oddymiania,
  • systemy gaśnicze: system gaszenia gazem, instalacja tryskaczowa.

3. Podstawowe zasady postępowania na wypadek zaistnienia pożaru.

4. Ewakuacja:

  • warunki ewakuacji w różnego typu obiektach,
  • zasady bezpiecznej ewakuacji.

5. Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
6. Podręczny sprzęt gaśniczy:

  • hydranty wewnętrzne – rodzaje, zasady obsługi, zakres użycia,
  • gaśnice – rodzaje, zasady obsługi, zakres użycia.

ZOBACZ DEMO SZKOLENIA


ppoz