×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zakres oferty

Celem każdej jednostki organizacyjnej powinno być dążenie do zapewnienia sobie stabilnego bezpieczeństwa. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie opracowaliśmy szczegółowe, a przede wszystkim skuteczne działania mające na celu edukację w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w firmie, weryfikację zaistniałych zdarzeń, a także przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom.

 

Oferujemy kompleksowe usługi dostosowane do specyfiki i potrzeb Klienta.

1. Audyty bezpieczeństwa
Celem audytu jest weryfikacja funkcjonowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych
mających zapewnić bezpieczeństwo organizacji, informacji, danych, systemów i urządzeń
teleinformatycznych zgodnie z obowiązującym prawem.

Zakres czynności audytowych:

 • analiza stanu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych obiektu,
 • weryfikacja dokumentacji dotycząca zasad ochrony, wymagana przez przepisy prawa
  polskiego i europejskiego,
 • analiza środków organizacyjno-technicznych służących neutralizacji potencjalnych zagrożeń,
  analiza i ocena stanu ochrony fizycznej,
 • klasyfikacja stref bezpieczeństwa,
 • wskazanie krytycznych punktów w systemie ochrony,
 • określenie działań naprawczych i organizacyjnych.

2. Wdrażanie systemów/polityki bezpieczeństwa
W ramach tej usługi oferujemy projektowanie i wdrażanie systemu/polityki bezpieczeństwa
w możliwie najlepszy sposób dopasowany do organizacji, jej wymagań w zakresie bezpieczeństwa, wymagań nakładanych na organizację przez odpowiednie akty prawne
i organy administracji publicznej oraz celów biznesowych określonych przez kierownictwo.

3. Tworzenie dokumentacji
Dokumentacja jest niezwykle ważną częścią składową bezpiecznego funkcjonowania organizacji.
Pod pojęciem dokumentacji rozumiemy:

 • polityka bezpieczeństwa danych osobowych,
 • plan zarządzania kryzysowego,
 • plan ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie,
 • raporty z ćwiczeń,
 • plany awaryjne.

4. Szkolenia
a) Szkolenia merytoryczne – wykłady eksperckie z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, spraw obronnych, ochrony danych osobowych;
b) Szkolenia symulacyjne – multimedialne ćwiczenia odbywające się w oparciu
o wirtualne sytuacje kryzysowe, osadzone w realnej przestrzeni geograficznej danej jednostki administracyjnej;
c) Treningi praktyczne – stworzenie warunków umożliwiających kształtowanie umiejętności zastosowania przyswojonej wiedzy w praktyce. Wsparcie
organizacji podczas ćwiczeń terenowych z udziałem wielu podmiotów;
d) Wsparcie po-szkoleniowe – sporządzanie raportu analizującego przebieg i wyniki szkolenia, możliwość opracowania i przedstawienia rozwiązań naprawczych, wsparcie merytoryczne w procesie wdrażania zmian i nowych procedur;
e) Doradztwo i konsultacje – wsparcie w rozwoju systemu bezpieczeństwa,
w szczególności zarządzania kryzysowego, ochrony danych osobowych, spraw obronnych, zarządzania ciągłością działania.

5. Outsourcing IODO
W ramach tej usługi zapewniamy pełne przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych wynikających z zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Unii Europejskiej. Reprezentujemy firmy i instytucje przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Tutaj można wprowadzić tekst do wyświetlania w obrębie modułu.