SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

20 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia br. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 r. poz. 542). Celem ustawy jest zapewnienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, eliminowanie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa stwarzanych przez wyroby, w tym w miejscu pracy, ochrona konsumentów, mienia, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, a także znoszenie barier technicznych w handlu i ułatwianie obrotu towarowego.

Wprowadzenie ustawy jest podyktowane koniecznością zapewnienia spójności polskich regulacji z systemem europejskim określonym w Nowych Ramach Prawnych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!