SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Dziękujemy organizatorom za patronat medialny, umożliwienie prowadzenia i moderacji panelu dyskusyjnego przez

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.

oraz możliwość wystąpienia z prelekcją w panelu „security first”

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/10/Aleksandra-Gryguc-Zarzadzanie-bezpieczenstwem-kontakt-seka-pl.png

Aleksandra Gryguć. Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

Od lat zajmuje się tematyką bezpieczeństwa zakładów przemysłowych oraz obiektów wielkopowierzchniowych. Autorka wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa informacji.

Posiada doświadczenie w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa oraz wdrażania systemu zarządzania kryzysowego w krajach europejskich.

Nadzorowała prace zespołu ds. zarządzania kryzysowego w międzynardowej firmie przy realizacji projektów naukowo-badawczych, w ramach programów FP7, H2020 oraz NCBiR na rzecz obronności, w których koordynowała demonstracje nowych technologii w realnym środowisku na terenie Europy.

Jest konsultantem wielu firm przemysłowych w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem. Na bieżąco utrzymuje kontakty z międzynarodowymi ekspertami ds. ochrony infrastruktury krytycznej oraz zarządzania kryzysowego.

Kontakt: tel. 22 517 88 04 | kom. 798 742 402 | e-mail: aleksandra.gryguc@seka.pl

V Forum Nowoczesnej Produkcji

Produkcja przemysłowa jest filarem konkurencyjności gospodarek i służy budowaniu trwałego i opartego na stabilnych fundamentach wzrostu. Współcześnie, w wyniku globalizacji, liberalizacji handlu, innowacji, a tym samym ciągle wzrastającej konkurencji, niezbędne jest wypracowanie nowych rozwiązań, które pomogą zoptymalizować procesy produkcyjne i poprawić pozycję firm na rynku krajowym.

Wideo zwiastun wydarzenia

Grupa docelowa:

 • Górnictwo i sektor wydobywczy
 • Sektor naftowy
 • Energetyka
 • Budownictwo
 • Transport
 • Motoryzacja
 • Automatyka i Elektronika
 • IT
 • Farmacja
 • Chemia
 • Branża stolarska
 • Przemysł tekstylny
 • FMCG
 • Administracja rządowa

 Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl
#Bezpieczeństwo #30latSEKA

Zobacz także: