SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

VI Forum Nowoczesnej Produkcji Pod Patronatem Medialnym SEKA S.A.

SEKA S.A. objęła patronatem medialnym VI Forum Nowoczesnej Produkcji. W dniach 24 i 25 października Westin Warsaw Hotel stał się miejscem spotkania przedstawicieli przemysłu administracji państwowej oraz ekspertów. Forum stanowiło odpowiedź na wyzwania jakie niosą ze sobą dynamiczne zmiany społeczno-ekonomiczne. Rozwiązaniem problemów jakie niosą ze sobą najbliższe dziesięciolecia wydaje się być rozwój technologii informatycznych, których burzliwy rozwój generuje w coraz to większym stopniu wzrost gospodarczy. Forum dało uczestnikom możliwość poszerzenia wiedzy na temat nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej oraz wymiany opinii i praktycznych doświadczeń z zakresu cyfryzacji produkcji przemysłowej.

U progu czwartej rewolucji przemysłowej

Uroczystego otwarcia dokonała Joanna Makowiecka – Gaca Współprzewodnicząca Rady Programowej. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia Ministra Energii. Natomiast debata inauguracyjna dotyczyła nowych źródeł pozyskiwania energii w związku z rosnącymi cenami surowców energetycznych oraz koncesji na emisję CO2. Ponadto dyskutanci poruszyli kwestie zmian jakie niesie ze sobą era gospodarki 4.0. W szczególności wdrążenia systemów monitorowania zużycia energii i mediów technicznych oraz modernizacji parków maszynowych umożliwiających realizacje idei digitalizacji w polskim sektorze energetycznym. Pierwszą cześć forum zamknęła prelekcja dotycząca głównych trendów technologicznych w sektorze przemysłowym. Pod pojęciem gospodarki 4.0 rozumie się ogólnie tworzący się model gospodarczy w którym pogłębia się interakcja pomiędzy człowiekiem i maszyną. Sprzyja temu postem informatyczny, dzięki któremu człowiek coraz częściej jest zastępowany w pracach niewymagających podejmowania decyzji przez siebie. Nową rewolucję przemysłową poprzedziły: wiek pary, wiek elektryczności, wiek komputerów.

Drugą cześć Forum otworzyła prezentacja „Nowoczesna fabryka przyjazna pracownikom i środowisku”. Na tworzącym się rynku pracy pracownika warunki finansowe zaczynają odchodzić na dalszy plan a coraz większego znaczenia nabiera to czy warunki pracy są przyjazne dla pracownika. Kontynuacją rozpoczętego wątku była debata pojawiających się coraz to częściej braków kadrowych i ich wpływu na transformację przedsiębiorstw zmierzającą w kierunku cyfryzacji oraz automatyzacji.

W koło produkcji

Pierwszy dzień Forum zamknęła debata przy okrągłych stołach „W koło produkcji”. Formuła Round Tables stwarza możliwość bezpośredniej wymiany opinii między uczestnikami w mniejszych grupach, które są zainteresowane konkretnymi aspektami wydarzenia. Każdemu stolikowi przewodniczył gospodarz stołu będący ekspertem w danej dziedzinie. Wśród ekspertów znalazł się również dr Maciej Karwas, Dyrektor Działu Zarządzania Bezpieczeństwem, SEKA S.A. zaś tematem zainicjowanej rozmowy było „Zarządzanie bezpieczeństwem przedsiębiorstwa w aspekcie zmian w obszarze ochrony danych osobowych – szanse i wyzwania”. Rozmówcy zwrócili uwagę między innymi na konieczność rozbudzania świadomości pracowników w kwestii ochrony danych osobowych. Samo wprowadzenie procedur RODO nie zapewni osiągnięcia odpowiednich standardów.

Gospodarka 4.0 w praktyce

Drugi dzień forum zdominowały kwestie praktyczne dotyczące osiągnięcia standardów gospodarki 4.0 w szczególności automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji.

Serie prelekcji otworzyła prezentacja „Odporność psychiczna jedną z kluczowych kompetencji menadżera XXI wieku” po niej nastąpiła seria sesji use case’ów. Wśród omawianych problemów znalazły się kwestie demograficzne wymuszające coraz to dalej idące zmiany mające na celu ograniczenie zatrudnienia i zwiększenie efektywność pracy. Poruszona została również kwestia digitalizacji tradycyjnych gałęzi produkcji, które jak się okazało tylko z pozoru nie mogą poddać się tego rodzaju zmianom. W dalszej części sesji omówiono kwestie wpływu nowej rewolucji przemysłowej na mniejsze przedsiębiorstwa.

Następnie przedstawiciele firm będących liderami zmian podzielili się swoimi doświadczeniami. Prelekcje dotyczyły kwestii tj. innowacyjne narzędzia zwiększające efektywność sprzedaży w przemyśle oraz „Automatyzacja i robotyzacja – trendy i perspektywy”.

Debata pod hasłem „Tradycyjna fabryka vs. Fabryka 4.0” na której zwrócono między innymi uwagę na kwestię, że tradycyjna produkcja nie wyklucza gospodarki 4.0. Natomiast nasycenie przedsiębiorstwa technologią wcale nie oznacza osiągnięcia takiego poziomu zaawansowania. Drugi dzień Forum zakończyła sesja round tables.


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej