SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

WALNE ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na 29 czerwca 2017 r. (pobierz)
 • Projekty uchwał NWZ (pobierz)
 • Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (pobierz)
 • Informacja dotycząca liczby akcji SEKA S.A. i ilości głosów z tych akcji (pobierz)

Warszawa, dnia 2 czerwca 2017 r.

—> Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 29 czerwca 2017 r. (pobierz)


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na 29 czerwca 2017 r. (pobierz)
 • Projekty uchwał ZWZ (pobierz)
 • Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (pobierz)
 • Informacja dotycząca liczby akcji SEKA S.A. i ilości głosów z tych akcji (pobierz)
 • Dokumentacja ZWZ (pobierz)

Warszawa, dnia 2 czerwca 2017 r.

—> Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2017 r. (pobierz)


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 sierpnia 2016 r. wraz z projektami uchwał

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na 2 sierpnia 2016 r. (pobierz)
 • Projekty uchwał NWZ (pobierz)
 • Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (pobierz)
 • Informacja dotycząca liczby akcji SEKA S.A. i ilości głosów z tych akcji (pobierz)

Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytego 2 sierpnia 2016 r. (pobierz)


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na 28 czerwca 2016 r. (pobierz)
 • Projekty uchwał ZWZ (pobierz)
 • Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (pobierz)
 • Informacja dotycząca liczby akcji SEKA S.A. i ilości głosów z tych akcji (pobierz)
 • Dokumentacja dotycząca ZWZ (pobierz)

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytego 28 czerwca 2016 r. (pobierz)


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. (pobierz)
 • Projekty uchwał ZWZ (pobierz)
 • Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (pobierz)
 • Informacja dotycząca liczby akcji SEKA S.A. i ilości głosów z tych akcji (pobierz)
 • Dokumentacja dotycząca ZWZ (pobierz)

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytego 30 czerwca 2015 r. (pobierz)


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lutego 2015 r. wraz z projektami uchwał

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 17 lutego 2015 r. (pobierz)
 • Projekty uchwał ZWZ (pobierz)
 • Proponowana zmiana Statutu (pobierz)
 • Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (pobierz)
 • Informacja dotycząca liczby akcji SEKA S.A. i ilości głosów z tych akcji (pobierz)

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r.

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 17 lutego 2015 r. (pobierz)


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r.
wraz z projektami uchwał

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r. (pobierz)
 • Projekty uchwał ZWZ (pobierz)
 • Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (pobierz)
 • Informacja dotycząca liczby akcji SEKA S.A. i ilości głosów z tych akcji (pobierz)
 • Dokumentacja dotycząca ZWZ (pobierz)

Sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności oraz opinie i raporty biegłego rewidenta dotyczące grupy kapitałowej SEKA S.A. oraz SEKA S.A. za rok 2013 zostaly opublikowane w raportach rocznych w dniu 27 maja 2014 r. (zobacz raporty roczne)

Warszawa, dnia 4 czerwca 2014 r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytego 30 czerwca 2014 r. (pobierz)


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2013 r.
wraz z projektami uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 19 czerwca 2013 r.(pobierz)
Projekty uchwał ZWZ (pobierz)
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (pobierz)
Informacja dotycząca liczby akcji SEKA S.A. i ilości głosów z tych akcji (pobierz)
Dokumentacja dotycząca ZWZ (pobierz)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej (pobierz)

Sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności oraz opinie i raporty biegłego rewidenta dotyczące grupy kapitałowej SEKA S.A. oraz SEKA S.A. zostaly opublikowane w raportach rocznych w dniu 9 maja 2013 r. (link)

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytego 19 czerwca 2013 r. (pobierz)


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2012 r.
wraz z projektami uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 19 czerwca 2012 r.(pobierz)
Projekty uchwał ZWZ (pobierz)
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (pobierz)
Informacja dotycząca liczby akcji SEKA S.A. i ilości głosów z tych akcji (pobierz)
Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (pobierz)
Sprawozdanie Rady Nadzorczej (pobierz)

Warszawa, dnia 24 maja 2012 r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu SEKA S.A. odbytego 19 czerwca 2012 r. (pobierz)