SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wypadki przy pracy oraz w życiu prywatnym często wynikają z rutynowych zachowań albo nawet zwykłej nieostrożności. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat zasad bezpiecznej pracy, by w sytuacjach kryzysowych móc odpowiednio zadziałać.

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich obejmuje swoim działaniem szerokie spektrum. Skupia wokół swoich aktywności pracowników i współpracowników, dlatego tematyka bezpieczeństwa i higieny pracy jest istotnym elementem kultury organizacyjnej firmy.

– Jesteśmy przekonani, że bezpieczne i higieniczne warunki pracy wpływają na lepszą atmosferę w danym środowisku – mówi w wywiadzie dla Magazynu SEKA Marta Marusiak. – Najważniejszą wartością są ludzie, jacy ją tworzą. Zapewnienie dobrych warunków przynosi korzyści obu stronom relacji: pracodawca – pracownicy – dodaje.

Przekonuje też, że bhp może być narzędziem kreowania pozytywnego wizerunku firmy, zarówno wśród pracowników, współpracowników jak też na zewnątrz, tj. klientów, kontrahentów. Niestety, nie wszyscy to zauważają i dostrzegają jego ważność.

Przykładowo, jak podaje Marta Marusiak, producent samochodu obok hasła „sprzedajemy najbezpieczniejszy samochód na świecie” nie pisze, że zapewnia odpowiednie warunki bhp dla swoich pracowników. W momencie, gdy wydarzy się wypadek w fabryce, firma ta straci w oczach klientów, kontrahentów, i oczywiście pracowników.

Zachowanie standardów bhp powinno być normą, którą należy się chwalić.

Fundacja w swojej codziennej działalności wdraża przepisy bhp poprzez spełnianie obowiązków pracodawcy, jakimi są: kierowanie pracowników na badania lekarskie oraz szkolenia bhp, wyposażenie lokalu w odpowiednie narzędzia, tj. gaśnica, apteczka, instrukcje, oraz współpracę z profesjonalistami w dziedzinie bhp.

Źródło: Magazyn SEKA 4/2015  

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej