SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło nabory na wnioski o dofinansowanie działalności z Funduszy Europejskich. We wrześniu otwiera się 56 nowych naborów, w tym w obszarze energetyki, na projekty dotyczące rewitalizacji oraz projekty z zakresu systemów kolejowych w miastach (koleje miejskie), systemów informacji pasażerskiej czy systemów biletowych.

W obszarze energetyki otwierają się dwa konkursy:

  1. inwestycje polegające na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE);
  2. budowa nowych lub zwiększenie mocy jednostek, w których wytwarza się jednocześnie energię elektryczną i ciepło (wysokosprawna kogeneracja).

O środki unijne na powyższe projekty OZE mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy są wytwórcami energii z odnawialnych źródeł energii: elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, przy wykorzystaniu energii z wiatru, biomasy, biogazu, wody, czy energii promieniowania słonecznego. Na jeden projekt przedsiębiorca może otrzymać łącznie do 15 mln euro wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł).

Dotację na inwestycje w technologii wysokosprawnej kogeneracji mogą pozyskać przedsiębiorcy, samorząd, czy też spółdzielnie mieszkaniowe. Projekt może otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania unijnego. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł.

Konkursy na projekty dotyczące rewitalizacji startują w województwie lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i podlaskim.

W Wielkopolsce pula ponad 20 mln zł przeznaczona jest na działania takie jak: remonty, przebudowa i budowa budynków oraz przestrzeni znajdujących się na obszarach rewitalizacji, wsparcie inwestycyjne na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, czy poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych.

Całkowita pula środków wynosi ponad 19 mln zł i zostanie przekazana na projekty kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Do 28 września samorządy oraz zarządcy infrastruktury kolejowej mogą starać się o dotację na projekty dotyczące systemów kolejowych w miastach.

Zarezerwowane środki w konkursie na takie inwestycje wynoszą 500 mln zł. Projekt może otrzymać dofinansowanie do 85% wydatków kwalifikowanych.

Źródło: https://www.miir.gov.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej