Oddział: Wrocław
ul. Kaszubska 8
50-214 Wrocław
tel.: 71 738 38 00
faks: 71 738 38 01
tel. kom.: 505 055 398
SEKA S.A.
04-386 Warszawa, ul. Paca 37
tel.: 22 517 88 88, fax: 22 517 88 87
Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 (wpłacony w całości)
NIP: 113-01-22-021, KRS nr 0000082102
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy