SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przedstawiciel handlowy lub inna osoba, która w swojej pracy posługuje się samochodem służbowym jest zaliczany do tzw. pracowników mobilnych. Charakter ich pracy wiąże się z częstymi podróżami, a co za tym idzie z eksploatacją firmowego auta, czyli z myciem, tankowaniem lub wymianą koła. Gdy podczas tej ostatniej czynności dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, czy będzie to uznane za wypadek przy pracy?

Wykonywanie czynności służbowych wiąże się z możliwością wystąpienia wypadku przy pracy, który może nastąpić zarówno w siedzibie firmy lub też poza nią.

By wypadek przy pracy został uznany, muszą być spełnione łącznie cztery warunki:

  1. wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć.

Zdarzenie nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Mając na uwadze przywołany przepis, należy stwierdzić, że wypadek podczas wymiany koła w aucie służbowym wpisuje się w definicję wypadku przy pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Kontynuowanie zadania służbowego wymaga bowiem wymiany koła, co jest niejako czynnością wkalkulowaną – podejmowaną w interesie i na rzecz pracodawcy.

Wszystko jednak zależy od pewnej kwestii, a mianowicie od wcześniejszych ustaleń z pracodawcą. Jeżeli pracodawca wyraźnie zastrzegł, iż pracownik może jedynie poruszać się autem, a wszelkie czynności dodatkowe, takie jak wymiana koła, mogą być dokonywane wyłącznie przez inne osoby, to wówczas zdarzenie podczas wymiany może zostać uznane za wypadek przy pracy, ale z wyłącznej winy pracownika. Takie stwierdzenie pozbawia poszkodowanego świadczeń z tytułu tego zdarzenia.

Źródło: https://www.prawo.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej