Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Prawo z zasady nie wyznacza maksymalnej granicznej temperatury w pomieszczeniach pracy, w tym szczególnie w związku z występującymi w okresach letnich upałami. Wyjątek dotyczy młodocianych – tu granicą jest 28°C i wilgotność do 65%. Do oceny warunków pracy w tym aspekcie wykorzystywane są pomiary wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT), biorące pod uwagę oprócz temperatury w pomieszczeniu, także wilgotność względną i przepływ powietrza w odniesieniu do wydatku energetycznego na danym stanowisku pracy. Pomiar odnoszony jest do ośmiogodzinnego czasu pracy.

Praktyczne rozwiązania

Szacunkowo można przyjąć, że średnia temperatura w tym czasie, przy wykonywaniu w pomieszczeniach pracy lekkiej (biurowej) nie powinna przekraczać 29°C, a przy pracy o umiarkowanym wysiłku (tzw. średnio-ciężkiej, np. prace magazyniera z wykorzystaniem urządzeń transportowych i przy przestrzeganiu norm dźwigania) – średnio nie więcej niż 26°C. Zazwyczaj w ciągu dnia pracy pomieszczenie od rana stopniowo się nagrzewa, więc średnia temperatura z całej dniówki rzadko w naszym klimacie zbliża się do wskazanych poziomów. Gdy temperatura powietrza gwałtownie wzrasta, rekomenduję stosowanie częstszych przerw na wypoczynek – w miarę możliwości w klimatyzowanym pomieszczeniu, ale nie jest to bezwzględnie wymagane przepisami. Można też rozważyć zmianę godzin pracy na wcześniejsze, by większa ich część przypadała poza porą przewidywanych upałów.

Bezpieczeństwo pracy w czasie upałów

Dla zachowania bezpieczeństwa, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia lub nawet życia pracowników, należy ustalić wydatek energetyczny na stanowiskach pracy oraz wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) – ten drugi mierzą uprawnione laboratoria. Wiążące decyzje odnośnie działań profilaktycznych podejmuje się na podstawie wyników pomiarów. Nie jest to jednak postępowanie często praktykowane, gdyż upały są najczęściej zjawiskiem dość krótkotrwałym – nim przedsiębiorca zdąży uzgodnić termin pomiaru, stan faktyczny ulega zazwyczaj normalizacji. Sytuacja jest odmienna, jeśli temperatura jest wysoka z powodu stosowanych procesów technologicznych (huty, piekarnie itp.). Rozwiązaniem często przyjmowanym i stosowanym przez pracodawców są wydzielone pomieszczenia z niższymi temperaturami (tzw. pomieszczenia odpoczynku), dodatkowe przerwy w pracy oraz zapewnienie pracownikom zimnych napoi wzbogaconych w sole mineralne i witaminy.

Pracodawca ma obowiązek konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami, w trybie przyjętym w danej firmie, działań dotyczących: rozpoznania i typowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz wykonywania badań, pomiarów i pobierania próbek tych czynników na stanowisku pracy.

Obowiązki pracodawców

W razie wystąpienia wysokich temperatur pracodawca, oprócz standardowych obowiązków wynikających m.in. z Kodeksu pracy i prawa budowlanego, ma dodatkowe obowiązki zapisane w aktach wykonawczych do nich, w szczególności w rozporządzeniu w sprawie posiłków profilaktycznych i napojów. Jeśli temperatura w pomieszczeniu pracy spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C (nie dotyczy to średniej temperatury, ale występującej ), pracodawca zapewnia pracownikom napoje. Pracownicy, którzy odczuwają negatywny wpływ temperatury na ich samopoczucie, np. zawroty głowy, duszność, powinni zgłosić to przełożonym, schłodzić wodą twarz (w miarę możliwości skorzystać z prysznica) i odpocząć w pozycji siedzącej pod nadzorem – dla zapewnienia pomocy w razie zasłabnięcia. W razie trwania objawów, należy skierować pracownika do lekarza, a gdy zajdzie taka potrzeba – wezwać pogotowie.

Profilaktyka

Z rozwiązań profilaktycznych: wskazane jest doposażenie stanowisk pracy w wentylatory przenośne, zabezpieczenie okien od strony południowej folią odbijającą promienie słoneczne, zadbanie o przewiewną odzież roboczą, np. krótkie spodenki, T-shirt. A także zapewnienie dużej ilości wody mineralnej – min. 2-3 litry dziennie na pracownika, pite często, w małych porcjach.

Nie można jednak wyeliminować wymaganych środków ochrony indywidualnej – np. obuwia ochronnego, jeśli jest potrzebne na tym stanowisku.

Zalecam potwierdzenie aktualności przeglądu urządzeń wentylacyjnych – częstotliwość jest wskazana w dokumentacji technicznej wykorzystywanych urządzeń. Ponadto bardzo istotne jest zweryfikowanie aktualności badań profilaktycznych pracownika.

Tekst: Marek Maszewski, dyrektor Działu Nadzoru w SEKA S.A., główny specjalista ds. bhp

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline